Level 2PXT: Tell med knapper

Skrevet av: Helene Isnes

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert
Fag: Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi få micro:biten til å telle både oppover og nedover ved å trykke på knappene A og B.

Steg 1: Lage en variabel

Før vi begynner å telle, må vi finne en måte for micro:biten å huske tallet vi har kommet til. Hvis vi ikke gjør dette, så vil den glemme hvor langt vi har kommet!

checkSjekkliste

Ser du at det nå finnes en rød kloss som heter "Tall"? Den har du laget! I denne klossen skal vi lagre tallet vi har kommet til i tellingen. Den kalles en variabel fordi vi kan variere hvilket tall vi lagrer i den.

let Tall = 0

Når programmet starter blir nå tallet 0 lagret i variabelen/klossen som heter "Tall".

Steg 2: Telling

Nå er det på tide å begynne å telle. Når vi trykker på knappen A så ønsker vi å øke verdien av "Tall" med en. Slik kan vi telle oppover hver gang knappen trykkes.

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    Tall += 1
})

Når knapp A trykkes-klossen finner du i menyen under Inndata. Endre variabel med 1-klossen finner du i Variabler. Husk å endre variabel til Tall.

Steg 3: Vis tall

Men vi ser jo ingenting! Det er fordi vi ikke har bedt programmet om å faktisk vise oss verdien av "Tall". Den eksisterer, men er usynlig for oss.

Husk at du finner "Tall"-klossen i Variabler.

Steg 4: Siste bit

input.onButtonPressed(Button.B, function () {
    Tall += -1
    basic.showNumber(Tall)
})

Å endre "Tall" med -1 betyr at verdien av "Tall" minker med 1 hver gang vi trykker på B.

flagTest prosjektet

Utfordring

input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
    Tall = 0
})
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!