Level 2PXT: Tell med løkker

Skrevet av: Helene Isnes

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert
Fag: Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi få micro:biten til å telle både oppover og nedover med løkker.

Steg 1: Lag en løkke

checkSjekkliste

Steg 2: Begynn å tell

checkSjekkliste

for (let indeks = 0; indeks <= 5; indeks++) {
    basic.showNumber(indeks)
}

En løkke kjører koden som står inni flere ganger. Det som gjør for-løkka nyttig, er at variabelen indeks får en ny verdi hver gang. Den første løkka som kjøres har indeks lik 0. Når den viser tallet som heter indeks, viser den dermed tallet 0. Så kjører den løkka en gang til, men nå har den endret verdien av indeks til 1, og viser tallet 1 istedenfor. Slik fortsetter den å kjøre løkka for indeks = 2, indeks = 3, indeks = 4 og indeks = 5. Da stopper den, siden vi har sagt at den bare skal gjenta seg selv for indeksverdiene fra 0 til 5.

Steg 3: Endre indeks

Indeks begynner på null, men hvis vi viser tallet indeks+1 istedenfor, vil det første tallet som vises være 1.

checkSjekkliste

for (let indeks = 0; indeks <= 9; indeks++) {
    basic.showNumber(indeks + 1)
}

Steg 4: Telle nedover

Indeks øker med 1 for hver runde i løkka, men med matematikk kan vi få koden til å telle nedover likevel.

for (let indeks = 0; indeks <= 9; indeks++) {
    basic.showNumber(9 - indeks)
}

Utfordringer

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!