Level 3PXT: Temperaturforandringer

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Blokkbasert, Elektronikk
Fag: Programmering, Teknologi, Matematikk, Naturfag
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

Micro:biten vår kan brukes som et termometer til å måle temperatur. I denne oppgaven skal vi måle temperaturer på ulike steder og lagre de i en liste, slik at vi senere kan se på hvordan temperaturen forandret seg fra sted til sted.

Steg 1: Opprette en liste

Vi begynner med å opprette en liste som skal inneholde alle temperaturene vi måler.

checkSjekkliste

Steg 2: Måle temperaturen

Vi vil måle temperaturen i rommet der vi er. Hvordan gjør vi det på en micro:bit?

checkSjekkliste

input.onButtonPressed(Button.A, function () {

 let temperaturforandringer: number[] = []

  temperatur = input.temperature()
  basic.showNumber(temperatur)
  temperaturforandringer.push(temperatur)
})

Steg 3: Vise temperaturforandringene vi har målt

Nå vil vi vise alle målingene på skjermen slik at vi kan se hvordan de varierte.

checkSjekkliste

input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  for (let temperatur of temperaturforandringer) {
    basic.showNumber(temperatur)
    basic.showIcon(IconNames.Sword)
    basic.clearScreen()
  }
}

flagTest prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

 • Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken. Dersom du trenger hjelp til dette så spør en av veilederne.

Utfordringer

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!