Level 2PXT: Tikkende bombe

Skrevet av: Kolbjørn Engeland

Kurs: Microbit
Tema: Blokkbasert, Elektronikk, Spill
Fag: Programmering
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Kjenner du "Tikkende-bombe" -spillet? Du kaster rundt en leke-bombe mens en klokke teller ned og personen som holder den når tiden er ute, taper... Det er veldig morsomt.

I dette prosjektet vil vi bygge et lignende type spill, men i stedet bruker vi en virtuell bombe og micro:bit radio. Den virtuelle bomben er en tall-variabel som teller ned til 0, og vi skal sende dette tallet mellom flere micro:biter. Den som har den virtuelle bomben når vi kommer til 0 taper. Vi kan sende tall ved hjelp av radioblokkene.

Bilde av en microbit som viser en bombe

Steg 1: Vi starter spillet

Vi begynner med å vise et tall når vi rister på micro:biten.

checkSjekkliste

Hva betyr det å ha et tall som representerer en bombe? Vi kan lage en bombe-klokke som er et tall som sendes mellom micro:bitene ved hjelp av radioen. Bombeklokka skal telle ned, og når den blir 0, skal den ringe.

Vi starter med å kode interaksjonen mellom micro:biten og spillerne. Vi vil da at spillet starter og den første bomben sendes ved å trykke på A+B-knappen. Når en bombe er mottatt, viser skjermen et bilde av bomben, og når spilleren rister på micro:biten sendes bomben til den neste spilleren.

Bilde av "sett bombe til" og "radio sett gruppe" klossene
Bilde av "når A+B trykkes" der bombe settes til tilfeldig tall mellom 20 og 20
Bilde av "når ristes" der verdien for bombe-variabelen sendes og settes til 0
Bilde av "når radio mottar-blokk" der verdien for bombe-variabelen settes til RecievedNumber

Nå kan vi gå i gang med å kode selve klokka som teller ned til 0. Dette gjør vi ved å bruke en gjenta for alltid blokk der bombe-variabelen tellesr ned til 0. Inne i denne blokken må vi sjekke hvilken verdi bombe-variabelen har, slik at vi viser bombe-ikon og teller ned kun når vi har bomben (dvs bombe-variabelen er positiv) og stopper nedtellingen og viser et hodeskalle-ikon når vi kommer til 0.

Bilde av "for alltid blokk" der man viser bilde avhengig av verdien til bombe-variabelen

flagTest prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!