Level 1PXT: Vis et tilfeldig tall

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert
Fag: Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven er målet å få micro:biten vår til å vise et tilfeldig tall hver gang vi trykker på knappen A.

Steg 1: Finne klossen som registrerer at knapp A trykkes

checkSjekkliste

Klossen når knapp A trykkes ser slik ut:

input.onButtonPressed(Button.A, function () {})

Steg 2: Lage en variabel

checkSjekkliste

Steg 3: Sette en variabel til et tilfeldig tall

checkSjekkliste

Steg 4: Sette sammen til en blokk

checkSjekkliste

let Tall = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    Tall = Math.randomRange(0, 4)
})

Steg 5: Vise tallet på skjermen

checkSjekkliste

Til slutt blir kodeblokken din seende ut som dette:

let Tall = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    Tall = Math.randomRange(0, 4)
    basic.showNumber(Tall)
})

flagTest prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

  • Siden vår kode skal reagere når man trykker på knapp A på micro:biten kan du simulere dette ved å klikke på selve knappen på micro:bit-simulatoren.

  • Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!