Level 2Ping pong

Skrevet av: Torbjørn Vik Lunde

Kurs: Processing
Tema: Tekstbasert, Animasjon, Spill
Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introdusjon:

Her skal vi lage dataspillet Ping pong. Vi skal også lære om å hvordan du kan få programmene dine til å reagere på tastetrykk. Dette er veldig nyttig når du skal lage spill.

Steg 1: Sprettende ball

Vår begynnelse kommer til å ligne på det vi gjorde i den sprettende ballen.

checkSjekkliste

 • float ballX;
  float ballY;
  float ballXFart = 2;
  float ballYFart = 2;
  float ballRadius = 9;
  float ballDiameter = ballRadius * 2;
  
  void setup() {
   size(600, 300);
  
   ballX = width / 2;
   ballY = height / 2;
  }
  
  void draw() {
   ballX = ballX + ballXFart;
   ballY = ballY + ballYFart;
  
   if (ballX < ballRadius) {
   ballXFart = -ballXFart;
   }
   if (ballX > width - ballRadius) {
   ballXFart = -ballXFart;
   }
   if (ballY < ballRadius) {
   ballYFart = -ballYFart;
   }
   if (ballY > height - ballRadius) {
   ballYFart = -ballYFart;
   }
  
   background(0);
   ellipse(ballX, ballY, ballDiameter, ballDiameter);
  }
  

  Koden er endret litt fra oppgaven om den sprettende ballen. Vi bruker andre navn på variablene våre. Det er også noen helt nye variabler.

  Hvorfor tror du vi har gjort dette?

En sprettende ball på en svart bakgrunn.

Utfordringer

Steg 2: Ballen faller bak

I Ping pong skal du hindre at ballen faller bak rekkerten. For at det skal være vits å gjøre dette må vi først sørge for at ballen ikke bare spretter tilbake når den treffer venstre vegg. Vi kan begynne med å sørge for at ballen ikke spretter tilbake.

 • if (ballX < ballRadius) {
   ballXFart = -ballXFart;
  }
  

  Til:

  if (ballX < ballRadius) {
  
  }
  
  En ball går igjennom venstre vegg

Utfordringer

Steg 3: Legg til rekkerten

Nå som ballen kan falle igjennom den venstre veggen, så må vi få på plass en rekkert, slik at du kan slå ballen tilbake. Det gjør vi ved å ha noen tallvariabler som representerer hvor rekkerten er og hvor stor den er. I tilegg så må vi ha kode som sender ballen tilbake.

 • float rekkertHoyde = 66;
  float rekkertBredde = 5;
  float rekkert1X = 20;
  float rekkert1Y = 100;
  

  Disse variablene skal vi bruke til å holde styr på på størrelsen og plasseringen til rekkerten.

  Rett nedenfor background(0), legg til dette:

  rect(rekkert1X, rekkert1Y, rekkertBredde, rekkertHoyde);
  
  En ball går igjennom rekkerten

  Vi kan nå se rekkerten når vi kjører programmet, men ballen går igjennom rekkerten. Det er fordi vi ikke har skrevet kode som stopper ballen og sender den tilbake.

  Legg til følgende i draw()-funksjonen:

  if (ballX-ballRadius < rekkert1X + rekkertBredde && ballX + ballRadius > rekkert1X) {
   if (ballY < rekkert1Y + rekkertHoyde && ballY > rekkert1Y) {
    ballX = ballX + rekkertBredde;
    ballXFart = -ballXFart;
   }
  }
  
Ballen spretter på rekkerten

Utfordringer

Forklaring

Her er et bilde som forklarer hva de forskjellige variablene står for:

Illustrasjon som viser sammenhengen mellom variablene og hva tingene ispillet

Steg 4: Styre rekkerten

Vi har en rekkert, men den er ikke til mye hjelp så lenge du ikke kan styre den. Derfor må du skrive kode som gjør at du kan styre den.

 • if (keyPressed) {
   if (keyCode == UP) {
    rekkert1Y = rekkert1Y - 2;
   }
   if (keyCode == DOWN) {
    rekkert1Y = rekkert1Y + 2;
   }
  }
  

  Denne koden sjekker først om en knapp er trykket ned (keyPressed). Deretter sjekker den om det er opp- eller ned-knappen som blir trykket ned, og beveger rekkerten basert på dette.

Rekkert som beveger seg

Nå har du laget Ping pong!

Bokstavtaster

Hvis du vil styre ved å trykke på bokstavtaster istedenfor piltastene, må du endre litt på koden. Mange er vant til å styre opp med W og ned med S.

Hvis du endrer:

 if (keyCode == UP) {

Til:

 if (key == 'w') {

kan du styre opp med W. Hva tror du at du må gjøre for å kunne styre ned med S?

Utfordringer

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!