Level 2Feilsøking: Sorteringsalgoritme

Skrevet av: Øyvind Stengrundet og Carl A. Myrland

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert
Fag: Matematikk, Programmering
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Å kunne lete opp feil og rette på dem er helt grunnleggende når det gjelder programmering. Selv om man er aldri så nøyaktig og flittig, vil det nesten alltid dukke opp små feil i programkoden på et eller annet tidspunkt. Det kan være et punktum i stedet for et komma, det kan være en parentes for lite eller for mye, eller det kan være en stor bokstav eller et innrykk som er feil plassert.

Steg 1: Les og analyser koden

I koden nedenfor er det 5 feil. Prøv å lese deg frem til feilene her først. Så kan skrive inn koden i editoren din, og rette opp feilene der. Virker programmet nå?

# Et program for å sortere 4 navn etter lengde
navn = []   # Definerer 'navn' som en tom liste
x = 1   # Sier at det skal skje en forandring
for t in range(1,5):   # Gjentar løkken 4 ganger
  svar = input("Legg til et navn: "    # Ber om et navn
  navn.append(svar)    Legger navnet til i listen 'navn'.
while x == 1:   # Gjentar løkken så lenge det gjøres forandringer
  for s in range(4):    # Gjentas 4 ganger, en gang for hvert navn
    x = 0   # Sier at det ikke er gjort noen forandringer inne i løkken ennå
    for t in range(3)   # Gjenta 3 ganger, for å kunne flytte lange navn oppover i lista
      if len(navn[t]) < len(navn[t+1]):   # Flytt lange navn fremover i lista
       bytte = navn[t]   # Legger det første navnet i en tom variabel
       navn[t) = navn[t+1]   # Gjør det første navnet likt som det andre
       navn[t+1] = bytte   # Lar det andre navnet bli likt som det første var
       x = 1   # Sier at det er gjort en forandring
print(Navnene sortert etter lengde:" , navn)   # Skriver ut hele lista

checkSjekkliste

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget. / Start prosjektet for å teste koden så langt.

Steg 2: Fiks alle feilene!

checkSjekkliste

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!