Level 3Gjettelek

Skrevet av: Ole Kristian Pedersen, Kodeklubben Trondheim

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert, Spill
Fag: Programmering
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Gjett et tall!

I denne oppgaven skal du lage en spill som kalles gjetteleken. Det er meningen at du i denne oppgaven skal skrive all koden selv, ved hjelp av litt hint.

Spillet er som følger:

 1. Programmet finner et tilfeldig tall mellom 1 og 100

 2. Brukeren gjetter et tall mellom 1 og 100.

 3. Programmet skriver ut:

  • Higher! hvis tallet var for lavt.

  • Lower! hvis tallet var for høyt.

  • Hvis brukeren gjetter riktig tall skal programmet skrive ut Correct! og avslutte.

 4. Så lenge brukeren ikke har gjettet tallet, så må programmet spørre om et nytt tall (brukeren har uendelig mange forsøk).

Slik ser det ut når programmet kjører:

Illustrasjon av et ferdig gjettelek spill

Klar, ferdig, programmer!

Nå er det bare å sette i gang! Pass på at du forstår hvordan spillet fungerer før du begynner å programmere! Her er noen hint for å hjelpe deg på vei:

randint()

For å generere tilfelige tall kan det være lurt å bruke funksjonen randint(). For å bruke randint(), må vi importere funksjonen:

from random import randint

Hva gjør disse funksjonskallene?

 • randint(1, 100)

 • randint(1000, 1000000)

 • randint(101, 102)

int()

Når man får input fra brukeren får man en tekst, som på fagspråket kalles streng, selv om brukeren skrev et tall, da kan det være greit å kunne konvertere teksten til et tall, ved hjelp av int().

Hva er forskjellen på disse kodesnuttene? (Kjør koden og test selv!)

tall = input("Skriv et tall: ")
svar = 3 + tall
print(svar)
tall = int(input("Skriv et tall: "))
svar = 3 + tall
print(svar)

Kontrollstrukturer

Hva slags kontrollstrukturer trenger du?

Eksempel på kontrollstrukturer er for-løkker, while-løkker og if-elif-else-uttrykk.

 • for-løkker bruker vi når vi vil gjøre noe mange ganger.

  Eksempel:

  # skriv ut ti tall
  for i in range(10):
    print('variabelen i er: ' + str(i))
  
 • while-løkker brukes når vi vil gjøre noe mange ganger inntil en variabel endrer seg.

  Eksempel:

   a = 0
   # så lenge variablen `a` ikke er lik `10`
   while a != 10:
     print(a)
     a = a + 1
  

  Prøv å se hva som skjer dersom du ikke tar med linjen a = a + 1.

 • if-elif-else-uttrykk kan bestemme om vi skal kjøre en spesiell kode.

  Eksempel:

  a = 1
  if a == 2:
   print('a er 2')
  elif a == 3:
   print('a er 3')
  else:
   print('a er ikke 2 og ikke 3')
  

  Prøv å endre verdien a på toppen til 2 eller 3 og se hva som skjer.

Test programmet ditt

7 forsøk

Begrense brukerens forsøk

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!