Level 3Hangman

Skrevet av: Oversatt fra Code Club UK

Oversatt av: Geir Arne Hjelle

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert, Spill
Fag: Programmering
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

La oss lage et spill: Hangman! Datamaskinen vil velge et ord og du kan gjette det bokstav for bokstav. Dersom du gjetter feil for mange ganger taper du.

Steg 1: Velg et ord

Først må vi få datamaskinen til å velge et tilfeldig ord, så la oss begynne.

checkSjekkliste

 • from random import choice
  
  word = choice(["kode", "kurs"])
  
  print(word)
  

Hver gang du kjører dette programmet vil det velge et tilfeldig ord fra listen ["kode", "kurs"] ved hjelp av choice-funksjonen.

Steg 2: Gjett en bokstav

Nå har vi valgt et ord, la oss finne ut hvordan vi gjetter en bokstav.

checkSjekkliste

 • from random import choice
  
  word = choice(["kode", "kurs"])
  
  out = ""
  
  for letter in word:
    out = out + "_"
  
  print("Gjett en bokstav i ordet:", out)
  
 • Vi bruker en for-løkke for å bygge en tekst hvor hver bokstav i ordet er byttet med en understrek _. Ordet kode vil da for eksempel skrives som ____ til skjermen.

 • from random import choice
  
  word = choice(["kode", "kurs"])
  
  out = ""
  
  for letter in word:
    out = out + "_"
  
  print("Gjett en bokstav i ordet, avslutt med enter:", out)
  
  guess = input()
  
  if guess in word:
    print("Yay")
  else:
    print("Nope")
  

  Vi bruker en ny prosedyre input() for å finne ut hvilken bokstav spilleren skriver. Vi bruker if for å sjekke om bokstaven er i ordet.

Da har vi gjort det viktigste, la oss fortsette videre.

Python 2 tips:

Bruk raw_input i stedet for input dersom du bruker en gammel version av python.

Steg 3: Husk bokstavene som er gjettet

Nå skal vi bruke to nye komponenter i python, lister og while-løkker.

checkSjekkliste

 • from random import choice
  
  word = choice(["kode", "kurs"])
  
  guessed = []
  
  while True:
    out = ""
    for letter in word:
      if letter in guessed:
        out = out + letter
      else:
        out = out + "_"
  
    if out == word:
      print("Du gjettet", word)
      break
  
  
    print("Gjett en bokstav i ordet:", out)
    guess = input()
  
    if guess in guessed:
      print("Bokstaven er allerede gjettet på:", guess)
    elif guess in word:
      print("Yay")
      guessed.append(guess)
    else:
      print("Nope")
  
    print()
  
 • Vi har laget en while True-løkke, tilsvarende for alltid i scratch. Denne vil i utgangspunktet fortsette å spørre spilleren om å gjette bokstaver for alltid. For å komme ut av løkken bruker vi kommandoen break når ordet har blitt gjettet.

  Vi bruker også en liste, guessed, hvor vi legger til bokstavene som er riktige for å huske dem senere.

Steg 4: Tell feilene

For at Hangman skal holde oversikt over alle bokstavene som er gjettet på må vi også huske på når spilleren gjetter feil.

checkSjekkliste

 • from random import choice
  
  word = choice(["kode", "kurs"])
  
  guessed = []
  wrong = []
  
  while True:
    out = ""
    for letter in word:
      if letter in guessed:
        out = out + letter
      else:
        out = out + "_"
  
    if out == word:
      print("Du gjettet", word)
      break
  
    print("Gjett en bokstav i ordet:", out)
  
    guess = input()
  
    if guess in guessed or guess in wrong:
      print("Bokstaven er allerede gjettet på:", guess)
    elif guess in word:
      print("Yay")
      guessed.append(guess)
    else:
      print("Nope")
      wrong.append(guess)
  
    print()
  

  Vi bruker en ny liste wrong som tar vare på alle bokstavene vi har gjettet som er feil.

Steg 5: Bare noen få forsøk

Bare en ting gjenstår før spillet er ferdig, vi vil begrense hvor mange forsøk man har til å gjette.

checkSjekkliste

 • from random import choice
  
  word = choice(["kode", "kurs"])
  
  guessed = []
  wrong = []
  
  tries = 7
  
  while tries > 0:
    out = ""
    for letter in word:
      if letter in guessed:
        out = out + letter
      else:
        out = out + "_"
  
    if out == word:
      break
  
    print("Gjett en bokstav i ordet:", out)
    print(tries, "forsøk igjen")
  
    guess = input()
  
    if guess in guessed or guess in wrong:
      print("Bokstaven er allerede gjettet på:", guess)
    elif guess in word:
      print("Yay")
      guessed.append(guess)
    else:
      print("Nope")
      tries = tries - 1
      wrong.append(guess)
  
    print()
  
  if tries:
    print("Du gjettet", word)
  else:
    print("Du klarte ikke å gjette", word)
  
 • Legg merke til at vi endret while-løkken ved å legge inn en forutsetning, while tries > 0. Dette betyr at løkken bare kjøres så lenge variabelen tries er større enn 0. Kikker du litt rundt i koden ser du at tries starter med verdien 7, også blir den 1 mindre for hver feil bokstav som gjettes. Altså vil spilleren kunne gjette opp til 7 bokstaver feil før spillet er slutt.

Steg 6: Legg til nye ord

checkSjekkliste

 • word = choice(["kode", "kurs"])
  
 • word = choice(["kode", "kurs", "robot", "klubb"])
  

  Husk at ordene må stå i anførselstegn og at det må være komma mellom ordene for å lage en liste. Legg til flere ord som du finner på selv.

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!