Level 2Hemmelige koder

Skrevet av: Oversatt fra Code Club UK

Oversatt av: Bjørn Einar Bjartnes

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert, Kryptografi
Fag: Programmering, Samfunnsfag
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

I dag skal vi lære hvordan vi kan sende hemmelige beskjeder!

Kodeklubb-koden

Et chiffer er et system for å gjøre om vanlig tekst til kode som ikke andre skal kunne lese. Vi skal bruke et av de eldste og mest berømte chifferene, Cæsar-chifferet eller Cæsars kode - oppkalt etter Gaius Julius Cæsar som sannsynligvis brukte det til å sende hemmelige beskjeder. Det er neppe den beste måten å hindre andre i å lese beskjedene dine, men det kommer vi tilbake til. Det finnes ferdige moduler til Python du kan bruke hvis du vil lage noe som skal være vanskelig å knekke, men nå skal vi forsøke å lage Cæsar-chifferet selv.

Start med å tegne alle bokstavene i en sirkel.

            Å  A
         Ø        B
       Æ            C
      Z                D

    Y                    E

  X                       F

  W                        G

  V                        H

  U                       I

    T                    J

     S                 K

       R             L
        Q         M
          P     N
             O

For å lage en hemmelig bokstav fra en vanlig bokstav, trenger vi et tall vi kan bruke som hemmelig nøkkel. Jeg liker tallet 3, så vi bruker det.

A + 3 = D    T + 3 = W    Å + 3 = C

Vi begynner med A og teller fremover 3 bokstaver: B, C, D. Så bokstaven A blir til bokstaven D. For å dekode gjør vi det samme, men baklengs. Vi begynner med D og teller bakover for å få A.

Steg 1: Alfabetet

checkSjekkliste

 • alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå"
  
  print(len(alphabet))
  
 • Hvis du er fornøyd med alfabetet ditt kan vi begynne å kode en bokstav.

Steg 2: Kode en bokstav

checkSjekkliste

 • Skriv inn koden under og kjør den:

  alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå"
  
  letter = "a"
  key = 3
  
  pos = alphabet.find(letter)
  
  newpos = (pos + key)
  
  if newpos >= 29:
    newpos = newpos - 29
  
  secretletter = alphabet[newpos]
  
  print(secretletter)
  

  Vi slår opp hvor "a" er i alfabetet og legger til den hemmelige nøkkelen vår for å telle fremover. Vi sjekker om vi har gått rundt, hvis vi har det må vi gå en hel runde tilbake igjen ved å trekke fra 29. Så slår vi opp i alfabetet igjen for å se hvilken hemmelige bokstav vi fikk.

 • # alphabet er navnet på teksten fra a til å
  alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå"
  
  # Den hemmelige bokstaven (letter) og det hemmelige tallet
  # (key) vi bruker for å kode det
  letter = "a"
  key = 3
  
  # Finn posisjonen til bokstaven. Python vil gi oss et
  # tall fra 0 til 28 (python teller fra 0)
  pos = alphabet.find(letter)
  
  # Gå like langt fremover som det hemmelige tallet sier
  newpos = (pos + key)
  
  # Hvis vi har telt for langt, må vi gå en runde tilbake
  # for å få et tall mellom 0 og 28
  if newpos >= 29:
    newpos = newpos - 29
  
  # Slå opp denne posisjonen for å se hvilken bokstav
  # i alfabetet som står der
  secretletter = alphabet[newpos]
  
  # Skriv denne bokstaven ut på skjermen
  print(secretletter)
  

Nå som vi kan kode en bokstav, hva med å dekode en?

Steg 3: Finne tilbake bokstavene

Akkurat som i koden fra den forrige oppgaven skal vi finne posisjonen til bokstaven, men denne gangen skal vi gå bakover i alfabetet for å dekode.

checkSjekkliste

 • alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå"
  
  key = 17
  secretletter = "r"
  
  pos = alphabet.find(secretletter)
  
  newpos = pos - key
  
  if newpos < 0:
    newpos = newpos + 29
  
  letter = alphabet[newpos]
  
  print(letter)
  

Steg 4: Bygge funksjoner

La oss ta koden som lager og leser Cæsar-koder og gjøre den om til to funksjoner. Gi den ene funksjonen navnet encode og den andre funksjonen navnet decode. Tips: Dersom du aldri har hørt om funksjoner, kan du lese mer om de i Skilpaddeskolen.

For å få en funksjon til å sende tilbake en verdi bruker vi return. Dette gjør at vi kan lagre funksjonens resultat til en variabel og deretter bruke variabelen.

checkSjekkliste

 • alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå"
  
  def encode(letter, key):
    pos = alphabet.find(letter)
  
    newpos = (pos + key)
  
    if newpos >= 29:
      newpos = newpos - 29
  
    return alphabet[newpos]
  
  
  def decode(letter, key):
    pos = alphabet.find(letter)
  
    newpos = (pos - key)
  
    if newpos < 0:
      newpos = newpos + 29
  
    return alphabet[newpos]
  
  print(encode("a", 17))
  print(decode("r", 17))
  

Steg 5: Send et hemmelig ord eller to, og finn dem tilbake igjen

Nå har vi noen funksjoner, la oss bruke dem til å kode ord. Vi kommer til å gå igjennom hver bokstav i ordet og kode det hvis det finnes i alfabetet (vi hopper over tegn som punktum og mellomrom).

checkSjekkliste

 • key = 17
  message = "hello world"
  
  output = ""
  
  for character in message:
    if character in alphabet:
      output = output + encode(character, key)
    else:
      output = output + character
  
  
  print(output)
  
  key = 17
  message = "yvååc kcfåu"
  output = ""
  
  for character in message:
    if character in alphabet:
      output = output + decode(character, key)
    else:
      output = output + character
  
  print(output)
  
 • Den første delen av koden burde skrive ut "yvååc kcfåu", som er den hemmelige versjonen av "hello world". Den andre delen dekoder det igjen og skriver ut "hello world"

Steg 6: Bygge flere funksjoner

På samme måtte som vi skrev funksjoner for å kode og dekode bokstaver, så ønsker vi å lage funksjoner for å kryptere og dekryptere hele meldinger.

Steg 7: Utvide alfabetet og forbedre koden

Vi ønsker å kunne kryptere ulike tegn, ikke bare små bokstaver. Da må vi gjøre programmet vårt litt mer fleksibelt, ettersom vi har sagt at koden vår bare fungerer skikkelig dersom vi har 29 tegn i alfabetet. Vi ønsker i første gang å legge til store bokstaver, men du kan også legge til spesialtegn som ? eller !.

 • alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ"
  l = len(alphabet)
  

  Nå har vi lagt til flere bokstaver, og lagret lengden av alfabetet i variabelen l.

 • newpos = (pos + key)
  

  med følgende:

  newpos = (pos + key) % l
  

  Nå kan vi fjerne kodebiten

  if newpos >= l:
     newpos = newpos - l
  

  fordi linjen vi nettopp endret gjør akkurat det samme. Dersom newpos er større enn l, så blir den automatisk juster til et tall som er mindre enn l.

Steg 8: Dekryptering av noen hemmelige beskjeder

Her er noen hemmelige beskjeder, forsøk å dekode dem!

 • qMOHPIZHQSSMHØQLHØQTHgHORfZMHTMSÆMZHNWZLQHRMOHMZHWXXØIØØHUMLHgHSWLM
  

  Den hemmelige meldingen inneholder en del vanlige norske ord. Hva er nøkkelen? Hva er den hemmelige meldingen?

  PS: Her har vi lagt til mellomrom på slutten av alfabetet vårt!

Prøv å sende noen beskjeder til vennene dine!

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!