Level 2Hvor gammel er du?

Skrevet av: Sindre O. Rasmussen, Kodeklubben Trondheim

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert
Fag: Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Hvor gammel er du?

I dette oppgavesettet skal du i hvert steg lære om noen av de grunnleggende byggeklossene i python. Oppgaven gir ingen kode, men forteller hva du skal lage og hvordan du skal gjøre det. Det er derfor viktig at du leser oppgaven for å vite hva du skal gjøre. Når du har gjort alle stegene vil du sitte igjen med et program som spør hvilket år du er født og regner ut alderen din. For hver oppgave du er ferdig med bør du spørre veilederne om de kan se om du har gjort riktig. Start ved å åpne en ny blank Python-fil.

Del 1: Skrive ut til skjerm

Hva: Vi kan be datamaskinen om å skrive hva som helst av tekst eller tall.

Hvordan: Funksjonen print() skriver ut det som er mellom () . Tekst må starte og slutte med ' slik som 'denne teksten', eller " slik som "denne teksten".

Eksempler: Prøv dem ut og se hva som skjer.

print('Hei')
print(2)
print(2+2)
print('2+2')

checkGjøre selv

Skriv ut teksten under. Den skal dekke 3 linjer.

Hei, jeg er en datamaskin.
Jeg er derfor kjempeflink i matematikk.
Skal jeg vise deg?

Del 2: Variabler

Hva: Variabler gjør at vi kan lagre tekst eller tall i datamaskinen. Tenk på det som en eske som vi putter tall eller bokstaver inni. Utenpå skriver vi hva som er inni esken. Dette er variabelnavnet.

Hvordan: For å lage en variabel skriver du navnet på variabelen som du velger selv, deretter = og det du ønsker å lagre i variabelen.

Eksempler: Prøv dem ut og se hva som skjer

variabel = 4
petter = 'En gutt'
frida = 'En jente'
et_tall = 3
enda_et_tall = variabel + et_tall

print(frida)
print(frida)
print(petter)
print(variabel - et_tall)
print(enda_et_tall)

Husk å ta bort eksemplene når du forsetter med oppgaven

checkGjøre selv

Fortsett med koden du har fra del 1.

Del 3: Innputt

Hva: Innputt er en måte vi kan hente tekst som skrives på tastaturet.

Hvordan: Tekst hentes ved at du skriver: input('Tekst som forteller hva en skal skrive')

Skal man hente inn et tall: int(input('Tekst som forteller hva en skal skrive'))

Eksempler: Prøv dem ut og se hva som skjer

navn = input('Skriv navnet ditt ')
print(navn)
tall = int(input('Skriv et tall '))
print(2+tall)

checkGjøre selv

Du skal nå endre på koden som du skrev i del 2.

Del 4: If-setningen

Hva: En if-setning er en måte for å bestemme hva datamaskinen skal gjøre ved å sjekke om noe er sant (if* betyr hvis på engelsk). Dersom if-setningen ikke er sann kan vi be datamaskinen gjøre noe annet, og vi bruker da else som er engelsk for ellers.

Hvordan:

if dette_er_sant:
  gjor_dette()
elif noe_annet_er_sant:
  gjor_noe_annet()
else:
  ingen_av_if_setningene_er_sann()

Her er noen eksempler på hva som kan stå bak if og elif.

tall < 4: Sant hvis tall er mindre enn 4.

tall > 4: Sant hvis tall er større enn 4.

tall == 4: Sant hvis tall er lik 4.

tekst == 'Hei': Sant hvis tekst er lik 'Hei'.

'nei' in tekst: Sant hvis ordet nei er inni tekst.

Eksempel: Prøv det ut og se hva som skjer.

tekst = 'Heisann'
if tekst == 'Hei':
  print('Teksten er lik Hei')
elif tekst == 'Hoho':
  print('Teksten er lik Hoho')
elif 'Hei' in tekst:
  print('Hei er inni teksten')
else:
  print('Teksten er ikke Hei eller Hoho og Hei er ikke inni teksten')

checkGjøre selv

Fortsett med koden fra del 3.

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!