Level 2If-setninger

Skrevet av: Ole Kristian Pedersen, Kodeklubben Trondheim

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert
Fag: Programmering
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

Vi lærte i Kuprat at vi kan bruke input() for å få tekst fra brukeren og print() for å skrive ut tekst til brukeren. Det kan for eksempel gjøres slik:

navn = input("Hva er navnet ditt? ")
print("Hei, " + navn)

I denne oppgaven skal vi lære hvordan vi kan bruke if-setninger for å la programmet bestemme hva det skal gjøre, helt avhengig av hva brukeren skriver inn.

Steg 1: En enkel if-setning

En if-setning fungerer slik:

age = 22
if age > 18:
  print("Du er voksen!")

if age > 18: kan deles opp i tre deler.

 • if forteller datamaskinen at nå kommer det en if-setning

 • age > 18 tester om age-variabelen er større enn 18

 • : betyr at vi er ferdig med testen vår, og nå kommer koden som skal kjøres hvis testen er sann.

Legg merke til at det er et "innrykk" før print. Dette innrykket sørger for at datamaskinen vet nøyaktig hvilken kode som skal kjøres hvis if-setningen er sann. Dersom du glemmer dette kan det være at datamaskinen gjør noe annet enn det du hadde tenkt, eller ikke vil kjøre programmet ditt i det hele tatt!

flagTest prosjektet

Skriv koden selv, kjør den og se hva som skjer. Prøv å endre age-variabelen, du kan for eksempel endre til age = 13 eller age = 67.

Hva skjer om du endrer retningen på ulikhetstegnet, til age < 18?

Steg 2: Hvis..

Vi lærte i Steg 1 at if-setninger sjekker om en test blir sann, og hvis testen er sann kjøres koden som har innrykk etter if-setningen.

Hva skjer når vi kjører denne koden?

if 3 == 2+1:
  print("3 er lik 2+1")

Du skjønte kanskje at == tester om 3 er lik 2+1. Det er viktig at vi har to likhetstegn, for det er bare da den tester om to variabler eller verdier er like.

Vi kan også sjekke om to verdier er ulike, ved å bruke !=.

if 4 != 2+1:
  print("4 er ikke lik 2+1")

Utfordring

if 7 == 2*4:
  print("7 er ikke lik 2*4")

Hint: Se på teksten som skal skrives ut!

Steg 3: Litt mer avansert

 • Vi har lyst til å skrive et program som hilser på personer som heter "Per". Dette kan vi gjøre slik:

  navn = input("Hva heter du? ")
  if navn == "Per":
    print("Hei!")
    print("Hyggelig å hilse på deg," + navn + "!")
  

  Her har vi to linjer med innrykk! Begge disse kjøres om testen er sann, og kjører ikke om testen er usann.

 • navn = input("Hva heter du? ")
  if navn == "Per":
    print("Hei!")
  print("Hyggelig å hilse på deg," + navn + "!")
  
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!