Level 3Repetisjon

Skrevet av: Ole Kristian Pedersen, Kodeklubben Trondheim

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert
Fag: Programmering
Klassetrinn: 8.-10. klasse

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi repetere litt Python-syntaks, det er en god blanding av alle tingene du har lært i Python til nå.

Kodeblokker

I oppgavene er noen eksempler så korte at vi kan skrive de direkte inn i Python. Her er en kodeblokk som illustrerer et kort eksempel:

>>> 1 == 2
False

Her betyr >>> at Python er klar til å ta imot kode, 1 == 2 er koden, mens False er svaret.

I andre eksempler er det ikke noe svar, men en utskrift av tekst isteden:

>>> print("Hei!")
Hei!

Når vi ikke bruker >>> i kodeblokkene, er det fordi koden er flere linjer lang. Da er det bedre å bruke en fil:

for i in range(5):
  if i == 3:
    print(i)
  else:
    print(2*i)

Og når vi kjører denne filen i IDLE får vi utskriften:

>>>
0
2
4
3
8

Noen ganger har vi eksempler med input fra brukeren. Da vil teksten brukeren skriver være grønn, mens det programmet skriver ut vil være svart:

>>>
Hva heter du? Ada
Hei, Ada!

Input og output

input() og print()

Vi kan bruke print() når vi skal skrive ut tekst til brukeren. Koden etter >>> er kode vi skriver inn i f.eks. IDLE, og som kjøres med en gang.

>>> print("Hei, verden")
Hei, verden

input() brukes når du ønsker å la brukeren gi input til programmet ditt.

>>> number = input("Skriv inn et tall: ")
Skriv inn et tall: 15
>>> print("Du skrev inn: " + str(number))
Du skrev inn: 15

Skriv et program som spør om brukerens navn, og så skriver ut en hilsen til brukeren. Det kan for eksempel fungere slik:

>>>
Hei! Hva er navnet ditt?
Per
Hyggelig å treffe deg, Per!

Dette må du gjøre:

if-elif-else

Vi bruker if, elif og else for å bestemme hva som skjer i et program. Etter if og elif kommer en test og deretter :, mens etter else kommer alltid : uten noen test. På linjen under : skrives kodeblokken som skal kjøres dersom testen er sann (if eller elif), eller dersom alle testene usanne (else).

Husk at du alltid må starte med en if-setning, og må ha alle elif-setningene før en else-blokk. Du trenger ikke å bruke verken elif-setninger eller else-blokk dersom du ikke ønsker det.

For eksempel slik:

name = "Ada"
if name == "Per":
  print("Per er et guttenavn")
elif name == "Ada":
  print("Ada er et jentenavn")
elif name == "Kim":
  print("Kim kan være både guttenavn og jentenavn.")
else:
  print("Jeg vet ikke om " + name + " er en gutt eller ei jente.")

Du skal nå lage et program som finner ut hvilken aldersgruppe brukeren er i; barn, ungdom, voksen eller pensjonist. Du kan selv bestemme hvor aldersgrensene skal gå. Det kan for eksempel fungere slik:

>>>
Hei! Hva er alderen din?
77
Du er visst en pensjonist.

Det du trenger å gjøre er:

Løkker

for-løkker

for-løkker brukes når vi ønsker å gjøre ting flere ganger.

# print Hello three times

for i in range(3):
  print("Hello")

Da får vi ut:

>>>
Hello
Hello
Hello

Vi kan også bruke for-løkker når vi ønsker å gå igjennom ei liste:

# print all elements in the list food_list

food_list = ["eggs", "ham", "spiced ham", "jam"]
for food in food_list:
  print(food)

Dette programmet vil skrive ut:

>>>
eggs
ham
spiced ham
jam

Du skal nå lage ei liste med navn, og skrive ut alle navnene i lista. Resultatet kan se omtrent slik ut:

>>>
Per
Ada
Kim

Dette du må gjøre:

range()

range() lager en rekke med tall. Rekken kan brukes til å gjøre noe mange ganger med hjelp av en for- eller while-løkke. range() tar inn tre argumenter start, stop, step:

 • start forteller hva vi skal telle fra.

 • stop forteller hva vi skal telle til, merk at vi ikke teller med slutt-tallet.

 • step forteller hvor store steg vi skal telle med. Vi kan for eksempel telle med steg på 2 eller steg på 100.

Ettersom rekken lages etterhvert som man teller over den, må man konvertere rekken til en liste dersom vi ønsker å se tallene i rekken. Rekken konverteres til en liste med list(). Her er noen eksempler:

>>> list(range(1, 10, 1))
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> list(range(10))
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> list(range(200, 500))
[200, 201, 202, ..., 497, 498, 499]
>>> list(range(0, 50, 5))
[0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45]

range() kan brukes på mange måter, vi kan for eksempel gå igjennom den og summere alle tallene fra 1 til 100:

summert = 0
for number in range(1, 101):
  summert += number
print(summert)

while-løkker

while-løkker har mange ulike bruksområder. De kan for eksempel brukes når du vil kjøre kode inntil noe inntreffer:

word = ""
while word != "exit":
  print(word)
  word = input("Please write a word: ")

Den samme løkken kan også skrives slik:

while True:
  word = input("Please write a word: ")
  if word == "exit":
    break
  print(word)

Skriv et program som summerer alle tallene fra 1 til 100 ved hjelp av ei while-løkke. Pass på at du får 5050 som svar.

Dette må du gjøre:

 • Oppdater summen.

 • Inkrementer tellevariabelen din.

Funksjoner

Funksjoner lar oss gjenbruke kode, og er svært nyttig når vi skal programmere mer enn noen få linjer. En funksjon er på formen:

def greet(name):
  print("Hei, " + name + "!")

greet("Per")

Her har vi en funksjon med navn greet, som skriver ut en hilsen. name er et parameter, det vil si at name er en variabel som funksjonen greet tar imot. Når vi kaller funksjonen greet, med greet("Per") er "Per" et argument til funksjonen. Et argument er den variabelen vi gir til funksjonen når vi kaller den.

Vi kan også lage funksjoner som returnerer en verdi. Det vil se slik ut:

def multiply(x, y):
  product = x*y
  return product

Nå skal vi lage en funksjon som adderer to tall. Test at funksjonen din fungerer som dette:

>>> summert = add(3, 4)
Fikk inn 3 og 4
>>> print(summert)
7

Dette må du gjøre:

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!