Level 4Skilpaddetekst

Skrevet av: Ole Kristian Pedersen, Kodeklubben Trondheim

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert
Fag: Programmering
Klassetrinn: 8.-10. klasse

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi skrive kode, slik at vi kan skrive stor tekst ved hjelp av turtle slik som på bildet under.

Bilde av ordet "python" skrevet med stor tekst

Steg 1: Tekst på flere linjer

Vi har allerede lært at tekster skrives slik:

tekst = "Hei, verden!"

Men hva hvis vi ønsker tekst på flere linjer? Da kan vi bruke tre "-tegn, på denne måten:

tekst = """
Dette er en
tekst
over
mange linjer.
"""

checkSjekkliste

 • from turtle import *
  
  
  TEXT = """
  ______   _  _
  | ___ \  | | | |
  | |_/ /  _| |_| |__  ___ _ __
  | __/ | | | __| '_ \ / _ \| '_ \\
  | | | |_| | |_| | | | (_) | | | |
  \_|  \__, |\__|_| |_|\___/|_| |_|
      __/ |
     |___/
  """
  
  print(TEXT)
  

  Du skal nå se teksten printet ut i IDLE, men kan vi ikke få skilpadden til å skrive den for oss?

 • LINES = TEXT.split('\n')
  
  print(LINES)
  

Steg 2: Tegn med skilpadden

Vi ser at teksten over består av tegnene \ | / _. Det å lage disse hver for seg burde være en smal sak.

Hvis vi tenker oss at vi tegner hvert tegn i en tenkt, kvadratisk boks, med flere bokser ved siden av hverandre på hver linje, så bør det være mulig å tegne teksten tegn for tegn. For å holde kontroll på skilpadden bestemmer vi at hver gang skilpadden går inn i en ny boks, så må den peke mot høyre (øst), og være i hjørnet øverst til venstre. Når den er ferdig å tegne går den opp til hjørnet øverst til høyre, og peker til høyre. Den vil da stå klar til å tegne neste boks.

Tenk deg at boksene er i svart, og vi lager rød skrift. Da vil det se slik ut:

Animasjon av skilpadden som skriver \ | / _

checkSjekkliste

 • (Pass på at denne koden ligger i samme fil som TEXT-variabelen.)

  SIZE = 15
  

  SIZE er nå en variabel som inneholder størrelsen på boksen vår.

 • def underline():
    penup()
  
    # Beveg skilpadden ned til bunnen av boksen
    right(90)
    forward(SIZE)
    left(90)
  
    # tegn understreken
    pendown()
    forward(SIZE)
    penup()
  
    # beveg skilpadden opp til hjørnet øverst til høyre
    left(90)
    forward(SIZE)
    right(90)
  
 • underline()
  
 • for n in range(10):
    underline()
  

  Det skal se slik ut, hvis du du ikke har feil i koden: Bilde av skilpaddensom lager 10 understreker

Steg 3: Enda et tegn

La oss prøve å lage tegnet |. Dette er rett og slett bare en rett strek som skal tegnes lodrett, midt i "boksen".

checkSjekkliste

 • def bar():
    penup()
  
    # flytt til midten av boksen
    forward(SIZE/2)
    right(90)
  
    # tegn en strek nedover
    pendown()
    forward(SIZE)
    penup()
  
    # flytt skilpadden til hjørnet øverst til høyre
    left(180)
    forward(SIZE)
    right(90)
    forward(SIZE/2)
  
 • for n in range(10):
    bar()
  
 • Bildet av skilpadden som tegner 10 vertikale streker

Steg 4: Skilpaddetegn på flere linjer

Det er jo litt kjedelig om alle tegnene bare skal være på en linje, så hva med å lage en ny funksjon som lager en ny linje for oss?

For å kunne lage en ny linje må funksjonen vite hvor mange tegn den skal gå tilbake, vi må derfor deklarere funksjonen, med et parameter - en variabel som vi kan gi til funksjonen når vi skal kjøre den.

checkSjekkliste

 • def newline(lineLength):
    penup()
  
    right(90)
    forward(SIZE)
    right(90)
  
    forward(SIZE*lineLength)
  
    right(180)
  

  Denne koden går først ned til linjen under, så går den tilbake begynnelsen av linjen. Legg merke til at vi kaller forward med SIZE*lineLength som argumenter. lineLength er hvor mange tegn som er på linjen vi kom fra, og SIZE er hvor stort hvert tegn er - dermed må skilpadden flytte seg SIZE*lineLength piksler tilbake.

 • for i in range(10):
    underline()
  newline(10)
  for i in range(15):
    bar()
  

  Legg merke til at newline blir fortalt hvor mange tegn som ble skrevet på linjen over, ikke hvor mange som skal bli skrevet på linjen under!

  Dette skal se omtrent slik ut: Bilde av skilpadden som kombinerer _ og |streker

Steg 5: Skilpadder på skråplanet

Nå har vi bare to tegn igjen å lage! Nemlig / og \. Disse tegnene må tegnes på skrå. Vi kan dermed ikke lenger tegne streker av lengde SIZE, vi er nødt til å regne litt.

Hvis du går på ungdomsskolen har du kanskje lært at sammenhengen mellom katetene og hypotenusen i et rettvinklet trekant er slik a² + b² = c², det er dermed mulig å regne ut diagonalen til firkanten.

Her skal du bare få svaret og slippe å regne det ut selv. Diagonalen i boksene våre vil være lik (2 * SIZE**2)**0.5. **-operatoren betyr "opphøyd i" slik at 3**2 blir 9. Når du opphøyer noe i 0.5, er det det samme som å ta kvadratrota av tallet. Dermed vil 9**0.5 bli 3.0 Dersom du lurer på hvordan dette fungerer kan du spørre en CodeMaster/veileder, eller mattelæreren din.

checkSjekkliste

 • def slash():
    penup()
    right(90)
    forward(SIZE)
    left(135)
  
    pendown()
    forward((2*SIZE**2)**0.5)
    penup()
  
    right(45)
  
 • def backslash(): # \
    penup()
    right(45)
  
    pendown()
    forward((2*SIZE**2)**0.5)
    penup()
  
    left(135)
    forward(SIZE)
    right(90)
  
 • length = 10
  for i in range(length):
    backslash()
  newline(length)
  for i in range(length):
    slash()
  

  Denne gangen skal mønsteret bli slik: Bilde av skilpadden som kombinerer og /

  Nå er vi nesten ferdige! Bare litt igjen nå...

Steg 6: Skilpaddetekst

Vi trenger en funksjon for å skrive blanke tegn, og vi trenger å oversette fra teksttegn til funksjoner. La oss begynne med det enkleste.

checkSjekkliste

 • def blank():
    forward(SIZE)
  
 • Først lager vi ordboka:

  MOVES = {
    " " : blank,
    "_" : underline,
    "/" : slash,
    "|" : bar,
    "\\": backslash,
  
    "(" : bar,
    ")" : bar,
    "'" : blank,
    "," : blank
  }
  

  Nå kan vi slå opp på tegnet - og få funksjonen underline tilbake. Det kan vi for eksempel gjøre slik:

  function = MOVES["_"]
  

  Når vi så kaller function, vil den gjøre det samme som underline

  function = MOVES["_"]
  function()
  

  Dersom vi ønsker å sjekke om et tegn er i ordboka, så kan vi sjekke det slik:

  if "_" in MOVES:
    function = MOVES["_"]
  
 • For å passe på at vi får plass til all teksten vår, ønsker vi å begynne øverst til venstre i vinduet vårt. Dette kan vi fikse ved hjelp av setx og sety som lar oss flytte skilpadden til den posisjonen vi ønsker.

  def create_text():
    penup()
    setx(-window_width()/2)
    sety(window_height()/2)
  
    for line in LINES:
      for char in line:
        if char in MOVES:
          move = MOVES[char]
        else:
          move = blank
        move()
      newline(len(line))
  

  Som du kanskje ser, så har vi en for-løkke inni en annen for-løkke. Den ytterste (første) for-løkka går igjennom alle linjene i LINES, mens den innerste går igjennom alle tegnene i hver linje. Inni den innerste for-løkka sjekker vi om vi har en funksjon for tegnet, og hvis vi ikke har det så hopper vi bare over det ved å skrive et blankt tegn i stedenfor.

 • def main():
    shape("turtle")
  
    speed(11)
    width(5)
    create_text()
  
  main()
  

Kjøre koden uendelig mange ganger

Dersom du ønsker å kjøre koden uendelig mange ganger, kan du endre main-funksjonen til:

def main():
  shape("turtle")

  while true:
    speed(11)
    width(5)
    create_text()
    sleep(5)
    reset()

For at dette skal fungere må vi importere sleep-funksjonen. Dette gjør vi helt på toppen:

from turtle import *
from time import sleep

Skilpadden vil nå lage teksten, vente i fem sekunder (sleep(5)), og nullstille vinduet ved hjelp av reset() før den starter på nytt.

Utfordringer

Dersom du går tilbake til ordboka vi deklarerte i MOVES-konstanten vil du se at vi "jukset" ved å tegne paranteser - ( og ) som |. Vi "jukset" også ved å bare tegne et blankt tegn istedenfor komma og apostrof - , og '.

Prøv å lage disse på egenhånd! , og ' er lettest, for disse kan tegnes som rette streker. For å kunne lage ( og ), må du bruke det du har lært om sirkler!

Lag kode for hvert tegn i en egen funksjon, og husk og oppdatere MOVES. For eksempel, hvis du lagde en komma-funksjon så må du endre

",": blank

til

",": comma,

der comma er navnet på funksjonen din.

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!