Level 3Tre på rad

Skrevet av: Oversatt fra Code Club UK

Oversatt av: Geir Arne Hjelle

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert, Spill
Fag: Programmering
Klassetrinn: 8.-10. klasse

Introduksjon

På tide med et nytt spill! I dag skal vi lage tre på rad, hvor spillerne etter tur merker ruter med X eller O inntil en av spillerne får tre på rad.

Steg 1: Tegne rutenettet

Vi vil tegne fire linjer, i et #-mønster, som dette:

_|_|_
_|_|_
 | |

Vi kunne brukt skilpadde-kommandoer for å tegne rutenettet, men i dag skal vi i stedet lære å bruke tk-biblioteket til tegning.

checkSjekkliste

 • from tkinter import *
  
  main = Tk()
  
  c = Canvas(main, width=600, height=600)
  c.pack()
  
  c.create_line(200, 0, 200, 600)
  c.create_line(400, 0, 400, 600)
  
  c.create_line(0, 200, 600, 200)
  c.create_line(0, 400, 600, 400)
  
  mainloop()
  

Lerretet

På samme måte som vi brukte turtle-biblioteket når vi tegnet med skilpadder bruker vi her tkinter-biblioteket. Vi lager et 600 ganger 600-piksler lerret som tegnes i et vindu med kommandoen c = Canvas(main, width=600, height=600). For datamaskinen ser dette slik ut:

  0    200   400   600  ...
  0+--------|--------|--------|-----> bortover
  |
  |
  |
  |
 200|    A    B
  |
  |
  |
  |
 400|    C    D
  |
  |
  |
  |
 600|
  |
 ...|
  V
 nedover

Her er punkt A ved 200 bortover, 200 nedover. Punkt B er ved 400 bortover, 200 nedover. Punkt C er ved 200 bortover, 400 nedover. Til slutt er punkt D ved 400 bortover, 400 nedover.

Hver av kodelinjene c.create_line(bortover1, nedover1, bortover2, nedover2) tegner en linje på skjermen, hvor de fire tallene beskriver hvor linjer starter og slutter. For eksempel, om vi vil tegne en linje fra A til D kan vi bruke c.create_line(200, 200, 400, 400).

   0    200   400   600  ...
  0 +--------A--------B--------|-----> bortover
   |
   |
   |
   |
 200 M             O
   |
   |
   |
   |
 400 N             P
   |
   |
   |
   |
 600 |    C    D
   |
 ... |
   V
  nedover

Med punktene som i den siste figuren vil vi tegne linjer fra A til C, B til D, M til O og N til P.

c.create_line(200, 0, 200, 600) # A til C
c.create_line(400, 0, 400, 600) # B til D

c.create_line(0, 200, 600, 200) # M til O
c.create_line(0, 400, 600, 400) # N til P

Når vi koder kaller vi ofte bortover for x, mens nedover ofte kalles y. Dette rutenettet ligner ganske mye på koordinatene du kanskje har lært om i mattetimen. Forskjellen er at her begynner vi i øvre, i stedet for nedre, venstre hjørne, slik at y blir større når vi går nedover.

Steg 2: Tegne en sirkel

checkSjekkliste

 • from tkinter import *
  
  main = Tk()
  
  c = Canvas(main, width=600, height=600)
  c.pack()
  
  c.create_line(200, 0, 200, 600)
  c.create_line(400, 0, 400, 600)
  
  c.create_line(0, 200, 600, 200)
  c.create_line(0, 400, 600, 400)
  
  def click(event):
    c.create_oval(200, 200, 400, 400)
  
  c.bind("<Button-1>", click)
  
  mainloop()
  
 • Du skal se en sirkel i den midterste ruta på skjermen.

 • For å gjøre dette må vi finne posisjonen til muspekeren og regne ut hvilken rute i rutenettet dette tilsvarer. Dette gjør vi ved å endre på click-prosedyren.

  from tkinter import *
  
  main = Tk()
  
  c = Canvas(main, width=600, height=600)
  c.pack()
  
  c.create_line(200, 0, 200, 600)
  c.create_line(400, 0, 400, 600)
  
  c.create_line(0, 200, 600, 200)
  c.create_line(0, 400, 600, 400)
  
  def click(event):
    across = int(c.canvasx(event.x) / 200)
    down = int(c.canvasy(event.y) / 200)
  
    c.create_oval(
        across * 200, down * 200,
        (across+1) * 200, (down+1) * 200
    )
  
  c.bind("<Button-1>", click)
  
  mainloop()
  

  Linjen int(c.canvasx(event.x) / 200) finner først posisjonen til muspekeren event.x, gjør om denne til en lerret-posisjon, c.canvas(event.x) og deler denne på 200 og runder nedover slik at vi får et tall som er enten 0, 1 eller

  1. Dette tallet forteller oss i hvilken kolonne muspekeren er. Linjen int(c.canvasy(event.y) / 200) finner på samme måte ut hvilken rad muspekeren befinner seg i.
 • Koden c.create_oval(across * 200, down * 200, (across+1) * 200, (down+1) * 200) gjør om 'Bortover 1, Nedover 2' til posisjoner på lerretet som Bortover 200, Nedover 400.

Steg 3: Holde oversikten

Tilsvarende slik vi gjorde i forrige leksjon om Hangman, vil vi nå innføre en liste som kan holde oversikten over hvor vi allerede har klikket. Dette vil være viktig når vi senere vil sjekke om man har tre på rad.

checkSjekkliste

 • grid = [
    "0", "1", "2",
    "3", "4", "5",
    "6", "7", "8",
  ]
  

  Vi kunne ha startet listen med ni tomme tekster, grid = ["", "", "", "", "", "", "", "", ""], men ved å skrive listen som vi gjør er det enklere å huske hvordan rutene på brettet er nummerert.

 • def click(event):
    across = int(c.canvasx(event.x) / 200)
    down = int(c.canvasy(event.y) / 200)
    square = across + (down * 3)
  
    if grid[square] == "O":
      print("Du har allerede klikket i rute " + str(square))
    else:
      print("Du klikket i rute " + str(square))
  
    c.create_oval(
        across * 200, down * 200,
        (across+1) * 200, (down+1) * 200
    )
    grid[square] = "O"
  

  For å teste at listen virker bruker vi en enkel print-kommando som forteller oss hvilken rute vi klikker i, og om vi klikker i samme rute to ganger. str gjør om et tall til tekst slik at den kan skrives ut sammen med den forklarende teksten.

Steg 4: Tegne et kryss

Vi vil nå legge til en spiller til, som tegner kryss i stedet for sirkel.

checkSjekkliste

 • from tkinter import *
  
  main = Tk()
  
  c = Canvas(main, width=600, height=600)
  c.pack()
  
  c.create_line(200, 0, 200, 600)
  c.create_line(400, 0, 400, 600)
  
  c.create_line(0, 200, 600, 200)
  c.create_line(0, 400, 600, 400)
  
  grid = [
    "0", "1", "2",
    "3", "4", "5",
    "6", "7", "8",
  ]
  
  def click(event):
    shape = choose_shape()
    across = int(c.canvasx(event.x) / 200)
    down = int(c.canvasy(event.y) / 200)
    square = across + (down * 3)
  
    if grid[square] == "X" or grid[square] == "O":
     return
  
    if shape == "O":
      c.create_oval(
        across * 200, down * 200,
        (across+1) * 200, (down+1) * 200
      )
      grid[square] = "O"
    else:
      c.create_line(
        across * 200, down * 200,
        (across+1) * 200, (down+1) * 200
      )
      c.create_line(
        across * 200, (down+1) * 200,
        (across+1) * 200, down * 200
      )
      grid[square] = "X"
  
  def choose_shape():
    if grid.count("O") > grid.count("X"):
      return "X"
    else:
      return "O"
  
  c.bind("<Button-1>", click)
  
  mainloop()
  

Steg 5: Å finne en vinner

Nå er vi nesten ferdige med spillet, vi mangler bare å sjekke om noen får tre på rad!

checkSjekkliste

 • Den ferdige koden ser ut som følger:

  from tkinter import *
  
  main = Tk()
  
  c = Canvas(main, width=600, height=600)
  c.pack()
  
  c.create_line(200, 0, 200, 600)
  c.create_line(400, 0, 400, 600)
  
  c.create_line(0, 200, 600, 200)
  c.create_line(0, 400, 600, 400)
  
  grid = [
    "0", "1", "2",
    "3", "4", "5",
    "6", "7", "8",
  ]
  
  def click(event):
    shape = choose_shape()
    across = int(c.canvasx(event.x) / 200)
    down = int(c.canvasy(event.y) / 200)
    square = across + (down * 3)
  
    if grid[square] == "X" or grid[square] == "O":
      return
  
    if winner():
      return
  
    if shape == "O":
      c.create_oval(
        across * 200, down * 200,
        (across+1) * 200, (down+1) * 200
      )
      grid[square] = "O"
    else:
      c.create_line(
        across * 200, down * 200,
        (across+1) * 200, (down+1) * 200
      )
      c.create_line(
        across * 200, (down+1) * 200,
        (across+1) * 200, down * 200
      )
      grid[square] = "X"
  
  def choose_shape():
    if grid.count("O") > grid.count("X"):
      return "X"
    else:
      return "O"
  
  def winner():
    for across in range(3):
      row = across * 3
      line = grid[row] + grid[row+1] + grid[row+2]
      if line == "XXX" or line == "OOO":
        return True
  
    for down in range(3):
      line = grid[down] + grid[down+3] + grid[down+6]
      if line == "XXX" or line == "OOO":
        return True
  
    line = grid[0] + grid[4] + grid[8]
    if line == "XXX" or line == "OOO":
        return True
  
    line = grid[2] + grid[4] + grid[6]
    if line == "XXX" or line == "OOO":
        return True
  
  c.bind("<Button-1>", click)
  
  mainloop()
  
 • Prosedyren winner undersøker de fire forskjellige måtene man kan få tre på rad på:

  1. Sjekk hver rad om det er tre X'er eller O'er,

  2. Sjekk hver kolonne om det er tre X'er eller O'er,

  3. Sjekk diagonalen fra øvre venstre til nedre høyre hjørne,

  4. Sjekk diagonalen fra øvre høyre til nedre venstre hjørne.

Steg 6:

Du er ferdig med en enkel versjon av tre på rad! Prøv å endre koden, for eksempel slik at den tegner andre symboler.

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!