Level 1Dansefest

Skrevet av: Code.org

Oversatt av: Carl A. Myrland

Kurs: Uten_datamaskin
Tema: Robot
Fag: Musikk, Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

Gjennom Dansefest lærer elevene om programmeringslogikk og begrepet "hendelser" i programmering gjennom dans og fysisk aktivitet. Se i lærerveiledningen for flere tips til variasjon.

Hendelser lar oss påvirke dataprogrammer og få dem til å utføre bestemte handlinger når vi vil at de skal gjøre det, og gjør programmene interaktive.

Dansefest!

Steg 1: Oppvarming

Introduser dagens aktivitet og "hendelser"-begrepet.

checkSjekkliste

Steg 2: Æ vil bare dans

Nå skal vi komme i gang med dansingen! Først må vi øve litt på de forskjellige dansetrinnene:

checkØve dansetrinnene

Hvordan du ønsker å vise dansekontrolleren, er opp til deg selv. Du kan velge å vise lysbildet på en digital tavle, printe den ut i A3-størrelse og laminere den - eller lage din helt egen kontrollervariant uavhengig av eksempelet fra oppgaven. Det viktigste er at elevene har forstått at når du som lærer gir en instruksjon, skal de utføre dansebevegelsen som hører til instruksjonen.

checkDansefest!

Utfordring

Legg til flere dansebevegelser, for eksempel flossing. Kan dere utvikle nye dansebevegelser der og da i klasserommet?

Skal dere bytte ut noen av de opprinnelige bevegelsene, eller må dere legge til flere knapper på dansekontrolleren?

Kan ulike elever reagerer forskjellig på samme hendelse? For eksempel at tre elever utfører "High Clap", mens resten av klassen utfører "Shoulder Roll"?

Dette er å utvikle, eller lage nye iterasjoner av danseprogrammet, og er svært sentralt innen dataprogrammering. Vi søker å utvide og forbedre programmet.

Steg 3: Oppsummering

checkSamtale med elevene

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!