Level 1Robotdyra

Skrevet av: Læringsverksted Drammen og Carl A. Myrland

Kurs: Uten_datamaskin
Tema: Robot
Fag: Matematikk, Norsk, Engelsk, Naturfag
Klassetrinn: Barnehage, 1.-4. klasse

Innledning

Denne oppgaven kan ta alt fra 15-60 minutter avhengig av gruppens størrelse og utholdenhet.

Ved å bruke et forhåndsdefinert «Robotordforråd» samarbeider barna om å sette sammen en rekke symboler til en algoritme. Barna får gjennom denne programmeringsleken en mulighet til å oppdage, utforske og se sammenhenger gjennom algoritmisk tekning.

Denne øvelsen introduserer barna for prinsippene bak programmering, og kan enkelt knyttes sammen med målsetninger knyttet til

  • antall, rom og form
  • natur, miljø og teknikk
  • kommunikasjon, språk og tekst.

Læringsutbytte

checkViktige begreper å lære

Nøkkelord som er viktige i denne leken:

  • Symbol – et tegn som symboliserer en handling

  • Koding – omgjøre handlinger til et symbolspråk

  • Algoritme – en samling av symboler som omgjøres til handling for å nå et mål

checkBarna...

Utstyr

PDF med dyrebilder og kodesymboler kan lastes ned her.

Symbolforklaring

Bildebeskrivelse

Forberedelser

Slik gjør du

Del barna inn i små grupper for å introdusere leken – gjerne grupper på 3-5 barn.

Introduksjon: Start med å spørre barna om noen har hørt om roboter. Om noen har sett eller tatt på en robot? Kan en sånn maskin «høre» deg snakke? Forstår den «faktisk» det som blir sagt? Og svaret på dette er «ikke på samme måte som en person gjør».

Roboter trenger en serie med «instruksjoner». Spesifikke ting de har blitt satt til å gjøre. For å kunne gjennomføre en oppgave, må en robot ha en rekke med instruksjoner (som oftest kalt algoritmer) for å fungere. I dag skal vi lære hva som trengs for å få dette til.

Vis kodesymbolene og forklar barna hva de ulike symbolene betyr.

checkGjennomføring av spillet

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!