Level 2CSS: Animasjon

Skrevet av: Lars Klingenberg

Kurs: Web
Tema: Tekstbasert, Nettside, Animasjon
Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal du lære å animerer HTML-objekter ved hjelp av CSS. Under ser du hvordan resultatet vil bli til slutt:

Viser en animasjon av teksten "minecraft" som dukker opp og en hakke somtreffer en klosse

Men før vi starter å lage animasjonen over må vi lære om hvordan animasjon fungerer ved hjelp av CSS. Så la oss starte med det grunnleggende!

For å lære mest mulig bør du åpne en tom .html-fil og skrive koden for hånd når du leser oppgaven, da kommer du til å bli en racer i CSS-animasjon!

Steg 1: Animasjons-attributtet

Animasjon i CSS er ganske enkelt, i utgangspunktet har animasjonen 2 stadier: start og slutt. Mellom start og slutt kan du legge inn forskjellige faser, som vi skal se på litt senere. Animasjonen vil heller ikke gå i loop (altså gjenta seg selv) med mindre du forteller at den skal gjøre det.

Før vi skal se på et enkelt eksempel skal vi se på animation-attributter. Vi skal bruke disse:

#id {
  animation-name: et-navn;
  animation-duration: 1s;
  animation-timing-function: linear|ease|ease-in|ease-out|ease-in-out|step-start|step-end;
  animation-delay: 1s;
  animation-iteration-count: nummer|infinite;
  animation-direction: normal|reverse|alternate|alternate-reverse;
  animation-fill-mode: none|forwards|backwards|both;
}
 • name: Navnet på animasjonen.

 • duration: Hvor lenge (i sekunder) skal animasjonen vare.

 • timing-function: Hvordan mellom-fasene er kalkulert.

 • delay: Hvor mye forsinkelse det skal være før animasjonen starter. Standard er 0 sekund.

 • iteration-count: Hvor mange ganger skal animasjonen gjentas.

 • direction: Bestemmer om animasjonen skal gå baklengs eller ikke.

 • fill-mode: Hvilke stiler som er lagt til før og etter start av animasjonen.

Her er et enkelt eksempel på en boks som går fra venstre til høyre:


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
  #boks {
    height: 50px;
    width: 50px;
    background-color: blue;
    position: relative;
    animation-name: frem-og-tilbake;
    animation-duration: 2s;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-direction: alternate;
  }
  @keyframes frem-og-tilbake {
    0% {
      left: 0px;
    }
    100% {
      left: 100px;
    }
  }
</style>
</head>
<body>
  <div id="boks"></div>
</body>
</html>

La oss se nærmere på koden over:

Vi har en <div> med ID boks, den er 50x50px med blå bakgrunnsfarge. Posisjonen er relative som vil si at vi har muligheter for å flytte på den.

animation-attributtene:

 • name: frem-og-tilbake

 • duration: 2s (sekunder)

 • timing-function: Ikke oppgitt, er ease som standard.

 • delay: Ikke oppgitt, siden vi ønsker at animasjonen skal starte med en gang og standard er 0s.

 • iteration-count: infinite (uendelig, så den vil ikke stoppe).

 • direction: alternate (for at den skal gå frem og tilbake)

 • fill-mode: Ikke oppgitt, ettersom animasjonen starter med en gang og aldri slutter trenger vi ikke en fill-mode før eller etter animasjonen.

@keyframes frem-og-tilbake er det vi bruker for å spesifisere hva som skal skje under animasjonen. I dette tilfellet har vi satt navnet til animasjonen med animation-name: frem-og-tilbake, vi bruker derfor @keyframes frem-og-tilbake for å beskrive animasjonen.

Innen for @keyframes kan vi nå spesifisere hva vi vil at animasjonen skal gjøre, vi har to faser, en start og en slutt. 0% er animasjonens start og 100% er animasjonens slutt. Derfor vil boksen vår starte til venstre (left: 0px) og slutte lengre til høyre (left: 100px).

NB! Verdiene i animation-attributtene kan også skrives som en egen linje, men det er da litt vanskeligere å finne ut hva som er hva:

#boks {
  animation: frem-og-tilbake 2s ...;
}

Utfordring

Steg 2: @keyframes

La oss nå se nærmere på @keyframes. @keyframes er CSS som forteller hvilke steg en animasjon består av.

Her kommer noen eksempler:

@keyframes diagonalt {
  0% {
   top: 0px;
   left: 0px;
  }
  100% {
   top: 100px;
   left: 100px;
  }
}

Dette eksempelet får et objekt til å gå diagonalt siden det starter på top: 0px; left: 0px; og ender på top: 100px; left: 100px;.

@keyframes ned {
  0% {
   top: 0px;
  }
  100% {
   top: 100px;
  }
}

Her går HTML-objektet nedover ved hjelp av top-attributtet.


@keyframes skift-farge {
  0% {
   background-color: blue;
  }
  50% {
   background-color: yellow;
  }
  100% {
   background-color: red;
  }
}

Merk at i dette eksempelet har vi lagt inn 50%. Dette er et eksempel på at du kan dele inn animasjonen faser mellom 0% og 100%. Du kan legge til så mange faser du vil ved å bruke %.

Merk at du ikke kan endre animasjonens varighet med @keyframes og %, du må da heller endre på animation-duration.

Steg 3: Pakke ut filene

Nå skal vi animere øksen og Minecraft-logoen:

Viser en animasjon av teksten "minecraft" som dukker opp og en hakke somtreffer en klosse

Du vil nå ha en nettside som ser noe sånt ut:

minecraft

I koden til index.html har vi et bakgrunnsbilde og 3 div-er med følgende ID: pickaxe, minecraft og block. Alle disse ID-ene er et bilde på nettsiden, bakgrunnsbildet ligger i CSS-en under body.

Dette skal vi programmere:

 1. pickaxe-en skal komme flyvende inn og treffe blokkene.

 2. Når øksen har truffet blokkene skal logoen skal komme inn.

Steg 4: Flyvende øks

Nå skal vi få pickaxe-en til å fly. Vi begynner med å beskrive animasjonen med keyframes.

checkSjekkliste

Så legger vi animasjonen til øksen.

checkSjekkliste

Steg 5: Flyvende logo

Nå som du har klart å få pickaxe til å fly inn med rotasjon er oppgaven din nå å få #minecraft til komme flyvende inn etter at pickaxe har stoppet.

 • Bruk det du har lært i oppgaven til å og prøv få logoen til å komme inn når pickaxe er ferdig med sin animasjon.

Gratulerer! Du har nå laget din første animasjon!

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!