Level 3CSS: Skjul ninjaene

Skrevet av: Oversatt fra Code Club UK

Oversatt av: Trude Martinsen

Kurs: Web
Tema: Tekstbasert, Nettside
Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Dette prosjektet vil utvide dine talenter i CSS-kungfu.

I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan flytte rundt på elementer og gjemme elementene bak andre elementer ved hjelp av CSS.

Fem ninjaer kom til byen, og du må skjule dem før noen legger merke til dem. Ved å bruke dine egne ninja-liknende CSS-kunnskaper må du hjelpe dem å finne et sikkert gjemmested. Du kan flytte ninjaene selv, og noen objekter i gaten også. Fort – det er ingen tid å miste!

Bilde av de fem ninjaene

Steg 1: Møt ninjaene

Kom igjen – La oss flytte en ninja!

Alle ninjaene har fått eget navn ved bruk av id attributtet. La oss flytte "Alex The Ninja" først

Når position egenskapene er satt til absolute menes det at vi vil beskrive posisjonen i relasjon til foreldreelementet til ninjaen – I dette eksempelet <div> med id gatehjoerne.

px betyr pixel(punkter). left beskriver hvor langt fra venstrekanten ninjaen skal plasseres (antall pixler) og top forteller nettleseren hvor langt ninjaen skal flyttes ned fra toppen.

Pixel er en måleenhet som vi bruker til å forklare hvor stort et element skal være eller hvor det skal plasseres på siden. Hvis du endrer right fra 100px til 101px, så ser vi at den blir ikke flyttet veldig langt. Derfor gjør pixler det enklere for oss å designe nettsiden så detaljert vi vil.

Steg 2: En annen måte å flytte på

Nå vet du hvordan vi bruker pixel-posisjonering. Dette er ikke den eneste måten man kan beskrive plasseringer på skjermen, så la oss se på hva slags andre muligheter vi har. Vi skal nå se på hvordan vi kan bruke %, det ser slik ut:

 #id{
  left: 100%;
  top: 100%;
 }

100% beskriver hele bredden som er tilgjengelig på skjermen. Når vi plasserer ninjaer og andre objekter i forhold til gatehjornet, som er 600 pixler bred, så vil 100% være lik 600px i vårt eksempel. Hvis vi hadde laget et større gatehjørne, f.eks. 800 pixler bredt, ville 100% bety en bredde på 800px. Avhengig av sammenhengen så kan størrelsen beskrevet i prosenter(%) har forskjellige betydninger.

Steg 3: En størrelsetype til

Som om vi ikke har nok størrelse-typer nå, skal vi likevel prøve en til! Du vet nå hvordan man skal bruke pixler (px) og prosent(%). La oss nå prøve em.

Em er en måleenhet som vi låner fra typografi, som er handler om utsende på bokstaver og tekst. Én em er det samme som den gjeldende skriftstørrelsen. Legg merke til at på toppen av CSS-en, definerte vi font-size i body-taggen som 20px, så én em vil være 20px.

Som dere ser når vi endre em til 30 pixler så endrer bredden og høyden seg til 30 pixels bred og 30 pixels høy på alle elementer som bruker denne verdien.

Steg 4: Flytt figurer fremover

Før vi skal begynne å gjemme ninjaene, skal vi studere én ting til: z-index.

Z-index finner du to steder: i klassen .ninja og i id-en #andre_gjenstander. Z-index bestemmer hvilke element som ligger fremst på siden, altså hvilke element som skal ligge oppå de andre. Vi ser at #andre_gjenstander har en verdi på 200 og .ninja har en verdi på 1. Dette betyr at ninjaene vil legge seg bak elementene med høyere z-index-verdi.

Her er et bilde som beskriver z-index:

z-index

Eksempel:

 #andre_objekter{
  z-index: 1;
 }

 .ninja{
  z-index: 2;
 }

Steg 5: Fort deg, skjul ninjaene!

Her finnes det ingen fasit, så du må legge til og endre kode sånn at du får gjemt ninjaene! Sitter du fast bør du enten lese oppgaven på nytt eller prøve å finne hjelp på w3schools.com. Det ligger også et eksempel nederst i denne oppgaven.

LYKKE TIL!

Ting du kan prøve:

Eksempel:

resultat

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!