Level 2Dansefest

Skrevet av: Code.org

Oversatt av: Carl A. Myrland

Kurs: Codestudio
Tema: Blokkbasert, Stegbasert
Fag: Programmering, Musikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Dette dokumentet er rettet mot voksne kodeveiledere, for eksempel i anledning Kodetimen. Selve opplegget finner du ved å følge lenken under.

Bildebeskrivelse

I denne oppgaven skal elevene lære om noen grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom å få danserne på skjermen til å utføre ulike dansebevegelser til musikken. Dere kan godt gjennomføre Dansefest - Uten datamaskin enten før eller etter dette opplegget, for å få inn litt tilhørende fysisk aktivitet i tillegg.

I Code Studio bruker man videoer til å introdusere oppgaver eller nye programmeringskonsepter underveis. Disse er på engelsk, med (delvis) norsk tekst. Det kan være lurt at den som skal veilede i Kodetimen har gått gjennom disse videoene og forsøkt å løse oppgavene selv før man gjennomfører Kodetimen i klasserommet. Spesielt hos yngre elever bør læreren ha sett gjennom videoene og være klar til å oversette/forklare nye konsepter i forkant eller underveis.

Husk å lese lærerveiledningen om du trenger tips til kompetansemål, læringsmål eller eksterne ressurser.

Trykk her for å komme til oppgaven, eller les videre om du ønsker litt mer info først.

Hva har dans og koding felles?

Dans og koding har mye til felles, blant annet at man må bli enige om hva som skal skje når - og hvem som skal gjøre det. Koreografien i dans kan helt fint skrives ved hjelp av kode. Man kan for eksempel gjenta bevegelser et bestemt antall ganger (løkker) og endre dansebevegelse eller posisjonering på gulvet på bestemte steder i musikken (hendelser).

Det er ofte i møtet mellom digital teknologi og helt andre ting at man plutselig oppdager nye muligheter. Dersom man utstyrer dansere med klær som har innebygget elektronikk, kan man skape nye uttrykk og opplevelser for publikum. Digital teknologi gir fantasien fritt spillerom, og man kan skape ting som bare for et tiår eller to siden var science ficiton.

Code Studio

Code Studio er navnet på grensesnittet man jobber i hos code.org. Code Studio er blokkbasert, altså skriver man kode med blokker (tenk Lego eller puslespill), i stedet for å skrive tekst. Alle oppgavesettene i Code Studio følger det samme desginet, så har du gjort en oppgave i Code Studio før, kjenner du deg raskt igjen i nye oppgaver.

Nå skal vi gå gjennom de ulike elementene i Code Studio for Dansefest og kort beskrive deres funksjon.

checkSjekkliste

Code Studio
Oppgaveoversikt
Instruks
Scene
Verktøy
Arbeidsflate
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!