Level 3Sprettball

Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Kurs: Computercraft
Tema: Tekstbasert, Minecraft
Fag: Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Nå skal vi lære hvordan vi kan koble en skjerm til datamaskinen. Med en ekstra skjerm kan vi bruke datamaskinen til å kommunisere med verden rundt oss. Kanskje Minecraft-verden blir fyllt med store reklamebannere?

Bilde av en datamaskin og et display med en sprettball på

Steg 1: Koble en skjerm til datamaskinen

La oss som vanlig begynne helt enkelt. La oss koble en skjerm til en datamaskin og se om vi får til å skrive noe på skjermen.

checkSjekkliste

 • Bilde av en datamaskin og en enkel monitor
 • La oss for eksempel prøve programmet hello. Dette er et enkelt program som vi såvidt har sett litt på tidligere. Det skriver bare teksten Hello World!. Kjør først programmet på datamaskinen:

  > hello
  Hello World!
  

  Nå kan vi prøve å få dette til å kjøre på skjermen. Med skjermen koblet til på høyre (right) side av datamaskinen (som på bildet over) skriver vi bare

  > monitor right hello
  

  Du kan nå trykke Esc for å gå ut av datamaskinen og se på skjermen. Står det Hello World!?

  Bilde av monitor sin viser skriften "Hello World!"
 • Bilde av en stor monitor med skriften "Hello World!"
 • print("^__^")
  print("(oo)_______")
  print("(__)    )")
  print("  ||----W |")
  print("  ||   ||")
  

  Det er ikke så farlig om din ku ikke ser ut akkurat som her. Du kan også gjerne tegne noe helt annet. Vi vil bare teste at også vårt eget program kan skrives på skjemen.

 • Bilde av en monitor som viser en ASCII ku

Cowsay

Denne kuen er basert på et morsomt lite program som heter Cowsay, og som ble laget av Tony Monroe på slutten av 1990-tallet. En web-variant av programmet finnes nå på http://cowsay.morecode.org/.

Steg 2: En annen metode

I stedet for at vi bruker monitor-programmet for å skrive til skjermen kan vi skrive direkte til skjermen i programmer vi selv lager. Dette er ganske enkelt med et bibliotek som heter peripheral (peripheral betyr i denne sammenhengen tillegg, altså skjermen er et tillegg til datamaskinen).

checkSjekkliste

 • skjerm = peripheral.wrap("right")
  skjerm.write("Heisann!")
  

  Som vanlig kan du bytte ut right med for eksempel left eller top om du har plassert skjermen annerledes.

 • local skjerm = peripheral.find("monitor")   -- endret linje
  skjerm.write("Heisann!")
  
 • local skjerm = peripheral.find("monitor")
  
  if skjerm then                -- ny linje
    skjerm.write("Heisann!")
  else                     -- ny linje
    print("Ingen skjerm er koblet til")    -- ny linje
  end                      -- ny linje
  

  Prøv å kjør dette nye programmet. Det kan hende du vil gjøre monitor right clear innimellom for å tømme skjermen. Prøv også å koble fra (ødelegge) skjermen. Får du melding om at ingen skjerm er koblet til når du prøver å kjøre programmet ditt?

Steg 3: En ball faller over skjermen

Vi skal nå begynne på en enkel animasjon som vi kan kjøre på skjermen.

checkSjekkliste

 • local skjerm = peripheral.find("monitor")
  
  if skjerm then
    skjerm.clear()
    skjerm.write("O")
  else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
  end
  

  Dette skal tegne en ball øverst på skjermen.

 • local skjerm = peripheral.find("monitor")
  
  if skjerm then
    for rad = 1, 10 do            -- ny linje
      skjerm.clear()
      skjerm.setCursorPos(3, rad)      -- ny linje
      skjerm.write("O")
      sleep(1)               -- ny linje
    end                    -- ny linje
  else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
  end
  

  For at vi skal rekke å se at ballen flytter seg har vi lagt inn en sleep-kommando som bare venter litt (1-tallet betyr 1 sekund) mellom hver gang ballen flyttes.

 • function tegnBall(skjerm)           -- ny linje
    for rad = 1, 10 do            -- flyttet linje
      skjerm.clear()            -- flyttet linje
      skjerm.setCursorPos(3, rad)      -- flyttet linje
      skjerm.write("O")           -- flyttet linje
      sleep(1)               -- flyttet linje
    end                    -- flyttet linje
  end                      -- ny linje
  
  skjerm = peripheral.find("monitor")
  
  if skjerm then
    tegnBall(skjerm)             -- ny linje
  else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
  end
  

Steg 4: Hvor stor er skjermen

En liten utfordring med skjermer er at de kan ha forskjellig størrelse. Hvis du for eksempel setter tre skjermer oppå hverandre slik at du får en veldig høy skjerm vil ikke ballen i sprettball-programmet ditt falle helt til bunnen av skjermen. Dette kan vi løse ved å bruke funksjonen getSize.

checkSjekkliste

 • function tegnBall(skjerm)
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()  -- ny linje
    for rad = 1, hoyde do           -- endret linje
      skjerm.clear()
      skjerm.setCursorPos(3, rad)
      skjerm.write("O")
      sleep(1)
    end
  end
  

Steg 5: Sprettball

Nå vil vi få ballen til å oppføre seg mer som en sprettball. For å få til dette vil vi innføre noen nye variabler. Vi vil la X og Y betegne hvor ballen er, mens fartX og fartY forteller hvor fort ballen flytter på seg.

checkSjekkliste

 • function tegnBall(skjerm)
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()
    local X, Y = 1, 2             -- ny linje
    local fartX, fartY = 1, 1         -- ny linje
  
    while true do               -- endret linje
      skjerm.clear()
      skjerm.setCursorPos(X, Y)       -- endret linje
      skjerm.write("O")
      sleep(1)
  
      X = X + fartX             -- ny linje
      Y = Y + fartY             -- ny linje
    end
  end
  

  Ballen vil nå bevege seg på skrå over skjermen. Ser du hvorfor?

 • function tegnBall(skjerm)
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()
    local X, Y = 1, 2
    local fartX, fartY = 1, 1
  
    while true do
      skjerm.clear()
      skjerm.setCursorPos(X, Y)
      skjerm.write("O")
      sleep(1)
  
      X = X + fartX
      Y = Y + fartY
  
      if X <= 1 or X >= bredde then     -- ny linje
        fartX = -fartX          -- ny linje
      end                  -- ny linje
      if Y <= 1 or Y >= hoyde then     -- ny linje
        fartY = -fartY          -- ny linje
      end                  -- ny linje
    end
  end
  

  Spretter ballen tilbake når den treffer kanten av skjermen? Lag gjerne en ganske stor skjerm. Du kan også endre pausen mellom hver gang ballen flytter seg. For eksempel bytt ut sleep(1) med sleep(0.1).

 • function tegnBall(skjerm)
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()
    local X, Y = 1, 2
    local fartX, fartY = 1, 0         -- endret linje
    local gravitasjon = 0.2          -- ny linje
  
    while true do
      skjerm.clear()
      skjerm.setCursorPos(X, Y)
      skjerm.write("O")
      sleep(0.1)
  
      fartY = fartY + gravitasjon      -- ny linje
      X = X + fartX
      Y = Y + fartY
  
      if X <= 1 or X >= bredde then
        fartX = -fartX
      end
      if Y >= hoyde then          -- endret linje
        fartY = -(fartY + gravitasjon)  -- endret linje
      end
    end
  end
  

  Vi endret også litt i sjekken om Y er slik at ballen skal sprette, siden gravitasjonen gjør at vi ikke trenger å sprette i taket lengre.

Steg 6: Reklamebanner

Vi tar nå en liten pause fra sprettballen vår for å se på hvordan vi kan bruke skjermene til å lage enkle tekstplakater eller reklamebannere.

checkSjekkliste

 • local skjerm = peripheral.find("monitor")
  
  if skjerm then
    skjerm.clear()
    skjerm.setCursorPos(1, 1)
    skjerm.write("ComputerCraft")
  else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
  end
  

  Kjør programmet. Skriver det til skjermen som det skal?

 • For skjermer kan vi bruke setTextScale for å endre tekststørrelsen. Legg til linjen

  skjerm.setTextScale(3)
  

  rett før linjen skjerm.clear(), og kjør programmet ditt på nytt. Ble teksten større?

  Bilde av en monitor med ordet "ComputerScraft" skrevet stort

  Tallet 3 i setTextScale(3) indikererer størrelsen på teksten. Her kan vi bruke tall mellom 0.5 og 5, hvor 5 gir oss den største mulige teksten. Etter at vi har brukt setTextScale må vi bruke clear før tekststørrelsen blir oppdatert.

 • En måte å gjøre dette på er å lage en løkke hvor vi tester alle tekststørrelsene fra størst til minst, helt til vi finner en størrelse hvor all teksten får plass på skjermen.

  Legg inn denne funksjonen øverst i reklame-koden:

  function brukStorTekst(skjerm, tekst)
    local lengde = #tekst
  
    for skala = 5, 0.5, -0.5 do
      skjerm.setTextScale(skala)
      skjerm.clear()
      bredde, hoyde = skjerm.getSize()
      if lengde <= bredde then
        break
      end
    end
  end
  

  Skjønner du hvordan denne koden fungerer? Vi bruker noen nye triks her som du kanskje ikke har sett før.

  Tegnet # brukes for å telle ting. For eksempel betyr #tekst rett og slett bare antall tegn i (lengden av) tekst. Dette må vi vite når vi senere skal sjekke om skjermen er stor nok.

  I for-løkken bruker vi tre tall i stedet for to som vanlig. Det siste tallet, i dette tilfellet -0.5 bestemmer hvor store steg vi tar i løkken. Siden vi her ville telle ned fra 5 til 0.5 må vi bruke et negativt steg.

  Til slutt, break sier at vi vil avslutte for-løkken før den egentlig er ferdig. Dermed avslutter vi letingen etter tekststørrelser når vi finner en som passer. Tidligere har vi brukt break for å for eksempel avslutte skattejakt når man fant skatten.

 • local tekst = "ComputerCraft"
  local skjerm = peripheral.find("monitor")
  
  if skjerm then
    brukStorTekst(skjerm, tekst)
    skjerm.setCursorPos(1, 1)
    skjerm.write(tekst)
  else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
  end
  

Prøv selv

Det er flere måter å gjøre reklame-programmet enda bedre på. Her er to forslag:

Kan du midtstille teksten på skjermen? Du må da endre tallene i setCursorPos ut ifra lengden på teksten og størrelsen på skjermen.

Om du endrer størrelsen på skjermen blir teksten borte. Vi kan heller få teksten til å bli skrevet i ny og riktig størrelse når skjermen blir endret. Du kan bruke os.pullEvent til å lytte på hendelser som heter monitor_resize og skrive teksten på nytt når disse skjer.

Steg 7: En skikkelig ticker!

Dessverre er det en begrensning på hvor stor en skjerm kan være. Du kan maksimalt sette sammen 8 x 6 skjermer til en stor skjerm. Dette begrenser hvor lange tekster vi kan skrive, ihvertfall om vi vil bruke stor og godt synlig tekst.

Et alternativ for lengre tekster er å bruke en ticker, hvor vi animerer teksten slik at den ruller over skjermen.

Sjekkliste

 • local tekst = "Jeg er en lang tekst. Bytt meg gjerne ut!"
  local skjerm = peripheral.find("monitor")
  
  if skjerm then
    skjerm.setTextScale(5)
    skjerm.clear()
  
    skjerm.setCursorPos(1, 1)
    skjerm.write(tekst)
  else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
  end
  

  Her setter vi bare størrelsen på teksten fast til 5, siden vi vil bruke så stor tekst som mulig. Hva skjer når du kjører dette programmet?

 • local tekst = "Jeg er en lang tekst. Bytt meg gjerne ut!"
  local skjerm = peripheral.find("monitor")
  
  if skjerm then
    skjerm.setTextScale(5)
    skjerm.clear()
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()     -- ny linje
  
    local deltekst = string.sub(tekst, 1, bredde) -- ny linje
    skjerm.setCursorPos(1, 1)
    skjerm.write(deltekst)             -- endret linje
  else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
  end
  

  I linjen string.sub(tekst, 1, bredde) sier vi at vi vil ta ut en deltekst fra tekst fra tegn nummer 1 til tegn nummer bredde. Prøv å endre på disse tallene for å se effekten, slik at du skjønner hvordan denne funksjonen virker.

 • local tekst = "Jeg er en lang tekst. Bytt meg gjerne ut!"
  local skjerm = peripheral.find("monitor")
  
  if skjerm then
    skjerm.setTextScale(5)
    skjerm.clear()
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()
    local lengde = #tekst           -- ny linje
  
    for i = 0, lengde - bredde do       -- ny linje
      local deltekst = string.sub(tekst, i+1, i+bredde)
                   -- deltekstlinjen er endret
      skjerm.setCursorPos(1, 1)
      skjerm.clear()            -- ny linje
      skjerm.write(deltekst)
    end                    -- ny linje
  else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
  end
  

  Skjønner du hvordan tellevariabelen i virker? Enkelt sagt teller den hvor langt fra det første tegnet i teksten vi har kommet.

 • Hvor mye luft vi legger på vil ideelt sett avhenge av hvor stor skjermen er. Til dette kan vi bruke string.rep som kan repetere tekststrenger. For eksempel er string.rep("Hei", 4) det samme som HeiHeiHeiHei. Vi kan legge på litt luft rundt teksten før vi begynner å animere den.

  local tekst = "Jeg er en lang tekst. Bytt meg gjerne ut!"
  local skjerm = peripheral.find("monitor")
  
  if skjerm then
    skjerm.setTextScale(5)
    skjerm.clear()
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()
    local luft = string.rep(" ", bredde)   -- ny linje
    tekst = luft .. tekst .. luft       -- ny linje
  
    local lengde = #tekst
    while true do
      for i = 0, lengde - bredde do
        local deltekst = string.sub(tekst, i+1, i+bredde)
        skjerm.setCursorPos(1, 1)
        skjerm.clear()
        skjerm.write(deltekst)
        sleep(0.2)
      end
    end
  else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
  end
  

  Pass på at det er et mellomromstegn i string.rep(" ", bredde).

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!