Level 4Eget prosjekt

Skrevet av: Teodor Heggelund

Kurs: Elm
Tema: Tekstbasert, Nettside, Spill
Fag: Programmering, Teknologi
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Har du noe du har hatt lyst til å lage en stund? Nå er sjansen! Under er noen forslag for å komme i gang.

Idé 1: spill

Her er en måte å sjekke hva brukeren trykker på av knapper:

module Main exposing (..)

import Html exposing ( text )
import Keyboard

type Msg = Down Int
     | Up Int

model =
  { lastDown = 0
  , lastUp = 0
  }

main =
  Html.program
    { init = ( model, Cmd.none )
    , view = view
    , update = update
    , subscriptions = subscriptions
    }

update msg model =
  let
    newmodel =
      case msg of
        Down d -> { model | lastDown = d }
        Up u -> { model | lastUp = u}
  in
    ( newmodel, Cmd.none )

view model = text ( "Last down: " ++ toString model.lastDown
          ++ ", last up: " ++ toString model.lastUp )

subscriptions model =
  Sub.batch
    [ Keyboard.downs Down
    , Keyboard.ups Up
    ]

Modulen Keyboard

Keyboard fungerer ikke i Try Elm.

Muligheter:

 • Prøv Ellie!

 • Kjør lokalt:

  Installer Keyboard med elm package install elm-lang/keyboard

  Se siden med elm reactor.

checkSjekkliste

Hmm, men nå skjer det ikke så mye. Skal vi ha noe i sanntid, trenger vi en klokke.

checkSjekkliste

Ta en titt tilbake til Tell sekunder.

Her er det mange muligheter videre! Vi kan for eksempel lage oss koordinater for noe vi vil tegne, og flytte det rundt med piltastene.

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!