Level 2PXT: Blinkande lys

Skrevet av: Helene Isnes

Oversatt av: Stein Olav Romslo

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Animasjon
Fag: Programmering
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgåva skal me lage eit program som får eit lys på micro:bit-en til å blinke!

Steg 1: Tenn eit lys

Me kan bruke klossen tenn til å slå på eit lys på micro:biten og klossen slukk til å slå av eit lys som er på. Du finn begge klossane i Skjerm-kategorien.

checkSjekkliste

led.plot(0, 0)

For at lyset skal slå seg av att må me leggje til ein slukk-kloss. Men me vil sjå at lyset er på fyrst, så me legg inn ei pause.

led.plot(0, 0)
basic.pause(1000)
led.unplot(0, 0)

flagTest prosjektet

Prøv koden i simulatoren for å teste koden så langt.

Steg 2: La det blinke

Til no får me lyset til å blinke éin gong. Men me vil gjerne at det skal blinke fleire gonger.

checkSjekkliste

basic.forever(function () {
    led.plot(0, 0)
    basic.pause(1000)
    led.unplot(0, 0)
    basic.pause(1000)
})

flagTest prosjektet

Utfordringar

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!