Level 2Python: Hello, World!

Skrevet av: Oversatt fra microbit-micropython.readthedocs.io

Oversatt av: Øistein Søvik og Susanne Rynning Seip

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Tekstbasert
Fag: Programmering
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Denne oppgaven er den første i oppgavesamlingen Programmering i micro-python.

Vi anbefaler at du laster ned og skriver koden din i mu editor når du jobber med disse oppgavene. Instruksjoner for hvordan man laster ned Mu finner du på nettsiden via linken.

Når Mu er installert kan du koble micro:biten din til datamaskinen via en USB-kabel. Skriv koden din i editor-vinduet og trykk på “Flash”-knappen for å laste koden over på micro:biten. Hvis det ikke fungerer, sørg for at micro:biten har dukket opp som en USB-enhet på datamaskinen din.

Introduksjon

Den tradisjonelle måten å starte å programmere på i et nytt språk er å få datamaskinen til å si, "Hello, World!" (Altså Hei, verden!).

Bilde av en microbit som scroller texten "Hello, World!"

Dette kan gjøres som følger med MicroPython

from microbit import *
display.scroll("Hello, World!")

Hver linje gjør noe spesielt. Den første linjen

from microbit import *

forteller MicroPython å hente alle tingene den trenger for å sammarbeide med BBC mico:bit. Alt disse tingene er i en modul med navn microbit (en modul er et bibliotek eller sammling av eksisterende kode). Når du skriver import så forteller du MicroPython at du vil bruke det, og * er Python's måte i si alt på. Så, from microbit import * betyr på godt norsk, "Jeg ønsker å kunne bruke alt fra microbit kode biblioteket".

Den andre linjen:

display.scroll("Hello, World!")

forteller MicroPython at den skal bruke displayet sitt til å scrolle tekststrengen av bokstaver "Hello, World" over skjermen. Biten display er et objekt fra microbit modulen som representerer enhetens fysiske display. Vi kan be displayet gjøre ting ved et punktum . etterfulgt av hva som ligner på en kommando (dette er noe programmerere gjerne kaller for en metode). I dette tilfellet bruker vi scroll metoden. Siden scroll trenger å vite hvilke tegn den skal scrolle over det fysiske displayet bruker vi engelske sitat-tegn " (Selv liker jeg å kalle dem for kaninører) mellom parentesene ( og ). Denne tekststrengen kalles gjerne for et argument. Så display.scroll("Hello, World!") betyr på Norsk, "Jeg ønsker at du skal bruke displayet til å scrolle teksten "Hello, World!". Dersom en metode ikke trenger noen argumenter gjør vi dette klart ved å bruke tomme parenteser som dette: ().

Din egen melding

checkSjekkliste

Her er et hint, du trenger å endre scroll metoden sitt argument.

Advarsel

Dette virker kanskje ikke. :-)

Dette er hvor ting blir gøy og MicroPython prøver å være hjelpsom. Dersom den møter en feilmeldingen vil den scrolle en "hjelpsom" melding over micro:bit'ens display. Dersom den kan, vil den fortelle deg linjenummerer hvor feilen kan finnes.

Python forventer deg å skrive akkuratt den riktige tingen. Så, for eksempel, Microbit, microbit, microBit er alle forskjellige ting til Python. Dersom MicroPython klager på en NameError er det sannsynligvis fordi du har feilstavet ett ord. Anta at du heter Bjarte og noen roper på Bjarne, du er nok smart nok til å forstå at det kanskje var deg de ropte på, men stakkars Python blir forvirret.

Dersom MicroPython klager på en SyntaxError så har du enkelt og greit skrevet kode på en måte MicroPython ikke klarer å tolke. Sjekk at du ikke mangler noen spesielle tegn som " eller :. Å feilplassere eller glemme disse er som å putte ett punktum midt i en setning. Det kan være vanskelig å forstå akkurat hva du mener da.

Dersom micro:bit'en slutter å svare: du kan ikke flashe ny kode på den eller skrive inn kommandoer. Prøv å ta ut USB kabelen (og kabelen til batteriet om denne og er koblet til) også koble den inn igjen. Det kan være du må avslutte og starte på nytt programmet du skriver kode i og.

Neste oppgave i samlingen er Python: Bilder. Klikk videre for å fortsette gjennom samlingen.

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!