Level 4Kryptonøtt

Skrevet av: Arve Seljebu

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert
Fag: Programmering
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Kryptering har lenge vært i bruk i kommunikasjon. Faktisk brukte de det for nesten 4000 år siden!! I tillegg er det artig å sende hemmelige meldinger 😃 Før du begynner på denne oppgaven, anbefales det at du har gjort Hemmelige koder først.

Denne oppgaven er en nøtt. Det vil si at du skal finne ut av det meste selv. Sitter du helt fast må du gjerne spørre en CodeMaster.

Kryptering med vigenere-metoden

Vigenere er litt smartere enn krypteringen i Hemmelige koder, men den er ikke så annerledes. I stegene under skal du prøve å forstå vigenere-koden. Det er viktig at du forstår denne koden, ettersom du skal lage nesten lik kode selv.

Python 2

Denne koden fungerer best med python 3. Dersom du har python 2, må du legge en u foran alle tekstvariabler. Altså 'asdf' må skrives slik som dette: u'asdf'.

checkLag kommentarer med forklaring

"""Vigenere encoding, by Arve Seljebu(arve@seljebu.no), MIT License,
2014"""

alphabet = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå .,?-_;:+1234567890"'

def vigenere_encode(msg, key):
  """Function that encodes a string with Vigenere cipher. The encrypted
    string is returned. """ 
  secret = '' 
  key_length = len(key) 
  alphabet_length = len(alphabet)

  for i, char in enumerate(msg):
    msgInt = alphabet.find(char) 
    encInt = alphabet.find(key[i % key_length])

    if msgInt == -1 or encInt == -1:
      return ''

    encoded = (msgInt + encInt) % alphabet_length 
    secret += alphabet[encoded]

  return secret

message = 'My first computer program was a song called Popcorn written in QBasic. The second computer program I made was a bot made for IRC.' 
keyword = 'source'

encrypted = vigenere_encode(message, keyword) 
print(encrypted)

Hint

Du kan bruke kommandoen help('funksjonsnavn') i python-terminalen for lese manualen. Prøv disse:

 • help('def')

 • help('len')

 • help('vigenere_encode')

Dekryptering

Vi skal nå se på hvordan vi kan dekryptere meldinger. Etterhvert vil vi til og med kunne lese hemmelige meldinger uten å kjenne den hemmelige nøkkelen på forhånd.

checkLag vigenere_decode

Lag en funksjon som gjør det motsatte av den over (altså dekrypterer). Koden skal se nesten helt lik ut som over.

checkCracking

q0Ø:;AI"E47FRBQNBG4WNB8B4LQN8ERKC88U8GEN?T6LaNBG4GØ""N6K086HB"Ø8CRHW"+LS79Ø""N29QCLN5WNEBS8GENBG4FØ47a

Hint

 • Nøkkelen er seks små bokstaver.

 • Språket i setningen er engelsk.

 • Finn en metode å sjekke om den dekrypterte teksten er korrekt. For eksempel kan du tenke på hvor mange mellomrom den burde inneholde?

 • For å generere mulige nøkler kan du bruke itertools.product(), prøv for eksempel å se hva du får om du looper over itertools.product('abcd', repeat=2).

checkBruk en ordbok

Sålenge vi har brukt engelske ord som nøkler er det mye raskere å knekke krypteringen med en ordbok. En ordbok finner du på alle Linux/Mac/Unix-maskiner under /usr/share/dict. Bruker du Windows, kan du laste ned en slik fil fra internett. Søk på large english vocabulary word lists.

t-JO:BK0aM,:CQ+ÆAGW?FJGB0KVCGMQ6SQN"GAIDL-PÅ7954E:7Jr,IÆoCF0M"CQdØVlHD53CÅ;IA2DMG5ØHDØVåL:JQØ439LRBBVEMTBÆ6CF0M"CQNAG8G1V6LÅ8FF4Z

flagPremie

Dersom du klarer denne nøtten, spanderer jeg gjerne en sjokolade på deg dersom du deler koden din. Send en epost til arve@seljebu.no 😃

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!