Level 3Lister og indekser

Skrevet av: Ole Kristian Pedersen, Kodeklubben Trondheim

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert
Fag: Programmering
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

Denne oppgaven handler om lister, altså å samle flere ting i en og samme variabel. Ettersom lister og løkker henger tett sammen i Python, bør du se på løkker i repetisjonsoppgaven dersom du har glemt hvordan løkker fungerer.

Hvordan lage lister?

Hver ting i en liste kalles et element. En liste lages ved å skrive elementer inni [], med , mellom elementene:

>>> lst = ['egg', 'ham', 'spam']
>>> lst
['egg', 'ham', 'spam']

Vi har nå ei liste som inneholder ordene 'egg', 'ham' og 'spam'. Vanskeligere er det ikke! Vi kan også lage tomme lister:

>>> lst = []
>>> lst
[]

Ei liste kan inneholde alt mulig - tall, tekster og også andre lister:

>>> lst = [ 3, 'komma', [1 , 4] ]
>>> lst
[3, 'komma', [1, 4]]

Legge til og fjerne elementer

Hva om vi ønsker å legge til eller fjerne elementene fra lista vi vår? Da kan vi bruke de to funksjonene lst.append(elm) og lst.remove(elm), der lst er lista og elm er elementet vi ønsker å legge til eller fjerne.

lst.append(elm) legger til elm på slutten av lst, slik som illustrert i eksempelet:

>>> lst = []
>>> lst.append('Per')
>>> lst
['Per']
>>> lst.append('Ada')
>>> lst.append('Kim')
>>> lst
['Per', 'Ada', 'Kim']

lst.remove(elm) sletter det første elementet elm fra lst. Det vil si at dersom elm ligger flere ganger i lst slettes bare det første elementet lik elm:

>>> lst = ['Per', 'Ada', 'Kim', 'Ada']
>>> lst.remove("Ada")
>>> lst
['Per', 'Kim', 'Ada']

Vi skal nå lage et handleliste-program. Programmet skal be brukeren skrive inn matvarer, og deretter skrive ut matvarene når ferdig skrives inn. Programmet skal fungere slik:

>>>
Skriv inn en gjenstand: ost
Skriv inn en gjenstand: melk
Skriv inn en gjenstand: brød
Skriv inn en gjenstand: ferdig
ost
melk
brød

Dette må du gjøre:

  • Hint: Hva slags løkke kan vi bruke her?

  • Hint: Hva slags løkke kan vi bruke her?

Indekser

Tenk deg at vi har ei liste, og ønsker å hente ut det andre elementet i lista. Hvordan skal vi klare det? Da bruker vi noe kalt indeks. Indeks er plassen til elementet og skrives mellom [] rett etter variabelen: lst[index]. Her er et eksempel på en liste med tall:

>>> lst = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> lst[1]
2

Du la kanskje merke til at vi skrev 1, men fikk ut det andre elementet i lista? Det er fordi vi begynner å telle fra 0. Dermed har det første elementet i lista indeks 0, og det andre har indeks 1. Datamaskiner begynner å telle på null! Du husker kanskje at det samme skjer når vi bruker range()?

>>> list(range(5))
[0, 1, 2, 3, 4]

Til nå har vi brukt for element in lst for å gå igjennom elementene i lista, men noen ganger kan det i tillegg være praktisk å telle hvor langt vi er kommet i lista. Til dette kan vi bruke enumerate(), som gir oss både verdien og indeksen:

>>> lst = ['Per', 'Kim', 'Ada']
>>> for i, value in enumerate(lst):
        print(i, value)

0 Per
1 Kim
2 Ada

I eksempelet over får i verdien av indeksen, og value får verdien av elementet. Det er nesten som ei vanlig for-løkke, men vi får indeksen i tillegg.

Modifiser nå programmet fra forrige oppgave til å skrive ut indekser ved siden gjenstandene i handlelista. Slik skal det fungere:

>>>
Skriv inn en gjenstand: ost
Skriv inn en gjenstand: melk
Skriv inn en gjenstand: brød
Skriv inn en gjenstand: ferdig
0 ost
1 melk
2 brød

Dette må du gjøre:

Indekstrening

Vi vil nå la brukeren selv velge hvor mange gjenstander som skal skrives ut. Slik som i eksempelet:

>>>
Skriv inn en gjenstand: ost
Skriv inn en gjenstand: melk
Skriv inn en gjenstand: brød
Skriv inn en gjenstand: ferdig
Hvor mange gjenstander vil du skrive ut? 2
0 ost
1 melk

Dette må du gjøre:

Tekster og indekser

Vi kan også bruke indekser på tekster. For eksempel:

>>> s = "Ada"
>>> s[0]
'A'

Vi skal nå skrive et program som henter input fra brukeren og skriver ut annenhver bokstav. Det skal fungere som dette:

>>>
Skriv inn en setning: Hei på deg!
H
i
p

e
!

Dette må du gjøre:

  • Hint: tall%2 er resten av tall delt på 2, hva gir tall%2 når tall er et partall?

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!