Level 2JS: Trykkomania

Skrevet av: Arve Seljebu

Kurs: Web
Tema: Tekstbasert, Nettside, Spill
Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Denne oppgaven viser deg hvordan du kan lage et spill med JavaScript og dele det med vennene dine. Spillet kalles Trykkomania fordi det handler om å trykke på en ball flest mulig ganger før tiden renner ut.

Før du starter på denne oppgaven bør du har endel erfaring med variabler, funksjoner og eventListeners i JavaScript. Dersom du ikke har det, så anbefaler vi å gjøre noen av de enklere oppgavene først.

Animasjon av spillet trykkomania

Steg 1: Åpne JS Bin

Vi skal bruke JS Bin (http://jsbin.com) for å lage spillet. Hvis du aldri har brukt JS Bin før, ta en titt på oppgaven Hei JavaScript. Dersom du heller vil lage spillet i en egen fil på PCen din, så er det bare å åpne din favoritt teksteditor og hoppe til steg 2.

checkSjekkliste

 • Bilde av jsbin med fanene Javascript og Output

Steg 2: Lage en ball

Vi skal bruke JavaScript til å lage innholdet på websiden. Dette betyr at vi skal bruke JavaScript til å lage HTML. Du trenger ikke kunne noe spesielt om HTML, men om du ønsker lære om HTML, se oppgaven Introduksjon til web.

checkSjekkliste

 • function Ball() {
  
  }
  
 • function Ball() {
   var el = document.createElement('div');
  }
  
 • function Ball() {
   var el = document.createElement('div');
   el.style.backgroundColor = 'black';
   el.style.width = '60px';
   el.style.height = '60px';
  }
  
 • function Ball() {
   var el = document.createElement('div');
   el.style.backgroundColor = 'black';
   el.style.width = '60px';
   el.style.height = '60px';
   document.body.appendChild(el);
  }
  
 • Ball();
  
 • Bilde av en firkanten ball i output

Ok, så den var ikke akkurat rund. Vi kan bruke el.style.borderRadius for å runde av hjørnene. Siden ballen er 60px bred og høy, så avrunder vi kantene med 30px, altså halvparten av 60

 • el.style.borderRadius = '30px';
  

Utforsk

Om du ønsker en annen form, prøv andre verdier enn 30px for avrundingen. Hvordan ser 5px ut?

Tips

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 3: Flytte ballen

Akkurat nå vises ballen helt øverst til venstre i Output. La oss flytte den rundt omkring.

Vi bruker el.style.position = 'fixed' for å fortelle at vi ønsker plassere ballen i forhold til kantene i vinduet. 50% fra toppen blir da el.style.top = '50%'.

checkSjekkliste

 • el.style.position = 'fixed';
  el.style.top = '80%';
  
 • el.style.left = '30%';
  

Tips

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 4: Flytte ballen med en funksjon

Ettersom vi ønsker at ballen skal flytte seg underveis i spillet, skal vi lage en funksjon som flytter ballen.

checkSjekkliste

 • function Ball() {
   ...
   el.posisjon = function (x, y) {
  
   };
  }
  
 • el.posisjon = function (x, y) {
    el.style.left = x;
    el.style.top = y;
   };
  
 • function Ball() {
   ...
   el.posisjon = function (x, y) {
    el.style.left = x;
    el.style.top = y;
   };
  
   return el;
  }
  
 • var ball = Ball(); // lager ballen
  ball.posisjon('10%', '20%'); // flytter til x = 10% og y = 20%
  

Tips

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 5: Velg en tilfeldig plassering

I JavaScript kan vi bruke Math.random() for å få en tilfeldig verdi mellom 0 og 1. La oss bruke denne slik at ballen blir plassert på et tilfeldig sted.

checkSjekkliste

 • Bilde av outputt fra å skrive "Math.random()"
 • Bilde av outputt som er ganget med 100
 • Bilde av outputt i prosent
 • var x = Math.random() * 100 + '%';
  var y = Math.random() * 100 + '%';
  ball.posisjon(x, y);
  

Her har vi laget 2 variabler x og y som begge holder på hvert sitt tilfeldige tall. Dette tallet sendes inn i funksjonen posisjon(x,y) som vi lagde i sted.

 • Bildet av ballen som får en ny tilfeldigplassering
 • var x = Math.random() * 80 + '%';
  var y = Math.random() * 80 + '%';
  

Tips

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 6: Flytte ballen hvert andre sekund

Vi ønsker at ballen hele tiden skal flytte seg. Nå skal vi bruke setInterval til å flytte ballen hvert andre sekund.

setInterval(function(){
  //koden som skal kjøres i intervall
}, antall_millisekunder); // Hvor ofte den skal kjøre

checkSjekkliste

 • setInterval(function () {
   var x = Math.random() * 80 + '%';
   var y = Math.random() * 80 + '%';
   ball.posisjon(x, y);
  }, 2000);
  

Tips

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 7: Poeng

Nå har du en ball som spretter rundt. La oss legge til poeng. Vi har laget en poeng-komponent som du kan bruke, så kommer du raskere i gang. Poeng er bygd opp likt som Ball, så du må gjerne lese gjennom og se om du forstår den.

checkSjekkliste

 • /**
   * Poeng - viser poengsum nede i venstre hjørne.
   *
   * Bruk:
   *  var poeng = Poeng(); // viser poengsummen
   *  poeng.øk(); // øker poengsummen med 100
   *  poeng.nullstill(); // setter poengsummen til 0
   *
   */
  function Poeng() {
   var el = document.createElement('div');
  
   // CSS til "el"
   el.style.position = 'fixed';
   el.style.bottom = '50px';
   el.style.left = '8px';
   el.style.padding = '5px';
   el.style.backgroundColor = 'black';
   el.style.color = 'white';
  
   // Viser poengsum på skjermen, samt lager variabelen "_poeng"
   var _poeng = 0;
   el.innerHTML = _poeng + ' poeng';
   document.body.appendChild(el);
  
   // To funksjoner som øker eller nullstiller poengene
   el.øk = function () {
    _poeng += 100;
    el.innerHTML = _poeng + ' poeng';
   };
   el.nullstill = function () {
    _poeng = 0;
    el.innerHTML = _poeng + ' poeng';
   };
  
   return el;
  }
  
 • var poeng = Poeng();
  var ball = Ball();
  
 • var poeng = Poeng();
  var ball = Ball();
  setInterval(function () {
   ...
  }, 2000);
  
  
  function Ball() {
   ...
  }
  
  function Poeng() {
   ...
  }
  
  • Vis poengene: var poeng = Poeng()

  • Vis ballen: var ball = Ball()

  • Flytt ballen hvert andre sekund: `setInterval(..., 2000)

 • ball.onclick = poeng.øk;
  

  Obs: Det skal ikke være () på slutten av poeng.øk. Dette er fordi funksjonen ikke kjøres her, men hver gang noen klikker på ballen.

 • Animasjon av at du får poeng når du treffer ballen med et klikk

Tips

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

flagTeste spillet

Du er nå kommet så langt at det kan være kult å teste spillet. Ettersom spillet handler om å trykke flest mulig ganger på ballen, egner det seg for å prøve på mobiltelefonen.

checkSjekkliste

 • <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no">
  
 • Bilde av adressen til siden øverst i nettleseren

Steg 8: Begrense tiden

Akkurat nå er det ubegrenset tid i spillet. La oss legge til en nedtelling av tid, slik at man kan konkurrere om hvem som klarer flest klikk på 10 sekunder.

checkSjekkliste

 • /**
   * Nedtelling - En linje som viser at tiden renner ut.
   *
   * Bruk:
   *  var nedtelling = Nedtelling(slutt); // funksjonen `slutt` kjøres når tiden er utløpt
   *  nedtelling.tellNed(10); // teller ned 10 sekunder
   *
   */
  function Nedtelling (ferdig) {
   var el = document.createElement('div');
  
   // CSSen til elementet "el"
   el.style.position = 'fixed';
   el.style.left = '0';
   el.style.bottom = '0';
   el.style.height = '100%';
   el.style.width = '3px';
   el.style.backgroundColor = 'red';
   document.body.appendChild(el);
  
   // Regner ut prosenten av hvor lang tid det er igjen
   function prosent (slutt, tid) {
    return (slutt - Date.now()) / tid / 10;
   }
  
   // Funksjon som teller ned og stopper når den har kommet til null
   el.tellNed = function (tid) {
    var slutt = Date.now() + tid * 1000;
    var intervall = setInterval(tegn, 20);
  
    // Tegner streken på venstre side til tiden er ute
    function tegn () {
     var p = prosent(slutt, tid);
     if (p < 0) {
      el.style.height = '0%';
      clearInterval(intervall);
      ferdig();
     }
     el.style.height = p + '%';
    }
   }
  
   return el;
  }
  
 • var nedtelling = Nedtelling();
  nedtelling.tellNed(10);
  
 • function stopp() {
   ball.skjul();
  }
  
 • function Ball() {
   ...
   el.skjul = function () {
    el.style.display = 'none';
   };
   el.vis = function () {
    el.style.display = '';
   };
  
   return el;
  }
  
 • var nedtelling = Nedtelling(stopp);
  

Tips

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 9: Omstarte spillet

Så langt kan spillet omstartes ved å oppdatere nettleseren. Er det ikke stiligere med en knapp som starter spillet?

checkSjekkliste

 • function start() {
  
  }
  
 • function start() {
   poeng.nullstill();
   nedtelling.tellNed(10);
   ball.vis();
  }
  
 • /**
   * En knapp som ligger midt på siden.
   *
   * Bruk:
   *  var knapp = Knapp('trykk på meg'); // lager en knapp som ligger midt på siden
   *  knapp.vis(); // viser knappen
   *  knapp.skjul(); // skjuler knappen
   */
  function Knapp(tekst) {
   var el = document.createElement('button');
   el.style.display = 'none';
   el.innerText = tekst;
   el.style.position = 'fixed';
   el.style.top = '50%';
   el.style.left = '50%';
   el.style.padding = '20px';
   el.style.border = 'solid 1px';
   document.body.appendChild(el);
  
   el.skjul = function () {
    el.style.display = 'none';
   };
   el.vis = function () {
    el.style.display = '';
    // plasser akkurat på midten
    // midten av skjermen er 50% minus halvparten av størrelsen til knappen
    var w = el.offsetWidth / 2;
    var h = el.offsetHeight / 2;
    el.style.marginLeft = '-' + w + 'px';
    el.style.marginTop = '-' + h + 'px';
   };
  
   return el;
  }
  
 • var knapp = Knapp('Prøv en gang til');
  knapp.onclick = start;
  
 • function stopp() {
   ...
   knapp.vis();
  }
  
 • function start() {
   ...
   knapp.skjul();
  }
  

Tips

Om du sitter fast, kan du se på fasiten.

Utfordringer

Her er noen utfordringer

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!